Klienthandläggare till anstalten Hall, sommarvikariat

Klienthandläggare till anstalten Hall, sommarvikariat

Arbetsbeskrivning

Kriminalvårdens viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för fängelser, frivård, häkten och klienttransporter.

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för anstalter, frivård, häkten samt inrikes och utrikes transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott att bryta den onda cirkeln.

Anstalten Hall ligger alldeles utanför Södertälje och har för närvarande 177 platser för intagna. Här placeras intagna med behov av hög säkerhet. Inom anstalten finns både normalavdelningar och specialavdelningar för intagna med särskilda behov samt en av Sveriges tre säkerhetsenheter.
Anstalten står inför en kapacitetsökning där en ny avdelning är under uppförande och ytterligare byggnation planeras med en målbild om ca 300 platser.


ARBETSUPPGIFTER
Som klienthandläggare vid anstalten Hall arbetar du som en av fem klienthandläggare. Under kriminalvårdsinspektören kommer du att ansvara för det samlade klientarbetet på en avdelning och vara en stödjande funktion till arbetsgivaren. I uppdraget ingår att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden samt ha ansvar för klienternas verkställighetsplaner (VSP). I rollen ingår också att handleda kriminalvårdarna både i deras dagliga klientarbete och i arbetet med klienternas VSP. I dialog med kriminalvårdsinspektören och övriga klienthandläggare på anstalten utvecklar och kvalitetssäkrar du såväl rättsvårdsarbetet som VSP-arbetet

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Utöver rättsvårdsarbetet svarar du, tillsammans med dina kollegor, även för säkerhets- och ordningsfrågor, vilket ställer krav på att du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och kommunicerar på ett smidigt och tydligt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du behöver också ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt när situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Krav
• Akademisk utbildning med juridisk inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med samverkan både internt och externt, företrädesvis inom rättsväsendet, eller med andra aktörer relevanta för uppdraget
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• Goda kunskapar i Kriminalvårdens klientadministrativa system

Meriterande
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, beslutsfattande eller utredningsarbete
• Erfarenhet av socialt behandlingsarbete
• Erfarenhet av arbete med verkställighetsplanering
• Erfarenhet av arbete med KBT-baserade insatser
• Erfarenhet av handledande/ undervisande roll
• Relevanta språkkunskaper
• Utbildning i de olika VSP-funktionerna: utredare, planerare och koordinator
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt
• Kunskaper i Microsoft Office


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid. Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald.
Ansökan lämnas endast via länk i denna annons eller www.offentligajobb.se. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Supporttelefon för sökande: 0771-693693.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


Arbetsmarknadskonsulent

17 november 2021

17 november 2021

Utredare särskilt stöd

Utredare särskilt stöd

16 november 2021