Kommunchef till Hofors Kommun

Kommunchef till Hofors Kommun

Arbetsbeskrivning

Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt – oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. En sådan tillvaro kallar vi vänlig. Kommunen har 9570 invånare och 950 anställda. Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mera på www.hofors.se


en tydlig ledare med samhällsengagemang och framtidsvisioner 

Kommunen har ambitiösa mål när det gäller god service till medborgare och näringsliv. Utifrån framtidsstategi, värdegrund och personalpolitiskt program driver och inspirerar du till utveckling av verksamheterna mot en växande kommun med en hållbar utveckling.

Du ansvarar för att kommunen levererar med hög kvalitet inom dessa områden samtidigt som du är ytterst ansvarig för att driftsbudgeten för kommunen är i balans. Du tar det övergripande ansvaret för att kommunens verksamhet bedrivs mot uppsatta mål och att beslut verkställs. Du leder och engagerar dig i det interna arbetet i kommunen och bedriver ett utåtriktat arbete som bidrar till en fortsatt positiv bild av Hofors i mötena med kommuninvånare och näringsliv.

Du rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och förvaltar det goda samarbetet mellan politik och tjänstemän. Organisatoriskt har du direkt personalansvar för socialchef samt skolchef samt funktionschefer inom ekonomi, HR, administration och IT.  Du är koncernchef för kommunkoncernen med ett flertal dotterbolag och samarbeten med närkommuner.


Din profil
Du är en etablerad chef med flerårig erfarenhet av att leda underställda chefer. För att lyckas i uppdraget krävs att du har goda kunskaper om strategiska samhällsfrågor relaterade till kommunal verksamhet samt god kännedom om näringslivsfrågor. Vi förutsätter att du har gedigen erfarenhet från att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Det är starkt meriterande med arbetslivserfarenhet från en politisk styrd organisation och kännedom om kommunal styrning och lagstiftning. Du har lätt för att förstå strategier och prioriteringar inom verksamheten för att fokusera din energi och resurser på projekt och uppgifter som ger mervärde. Du kommunicerar tydligt ömsesidiga förväntningar och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du sätter realistiska mål, är van att utmana status quo och söka nya perspektiv. 

Genom stort engagemang och hjärta för Hofors kommun skapar du tillsammans med andra bästa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och stolthet i kommunen!

Sammanfattning

Liknande jobb


Kommundirektör

Kommundirektör

11 oktober 2021

11 oktober 2021

Kommunchef

Kommunchef

28 september 2021

Kommunchef

22 september 2021