Kommunchef till Surahammars Kommun

Kommunchef till Surahammars Kommun

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och fortsätta driva utvecklingen i Surahammars Kommun! Nu söker vi kommunchef till Surahammars kommun– uppdraget är att skapa en tillväxtdriven och utvecklande kommun.

Det händer saker i Surahammars kommun och man befinner sig mitt i ett aktivt förändringsarbete för att nå kommunens vision med hållbar utveckling för invånarna i kommunen. Med vilja och framtidstro kommer man som kommunchef leda detta förändringsarbete med ett fast ledarskap, vilja och i nära samspel tillsammans med kommunstyrelsen, kommunens ledningsgrupp och övrig verksamhet.

Om tjänsten
Kommunchefens uppdrag är att leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att den bedrivs effektivt och i enlighet med politiska mål och beslut samt att få med sig sina medarbetare på vägen. Som kommunens ledande tjänsteman företräder du kommunen både internt och externt. I uppdraget ingår också att verka för en kommunal ekonomi i balans och att skapa trovärdighet inom och utanför organisationen.

Som kommunchef skapar du helhetssyn och driver och leder kommunens övergripande koncerngemensamma strategiska frågor och strategier som gynnar verksamheten på lång sikt.

Du leder förvaltningens ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för kommunens
utvecklings-, kvalitets-, myndighets- och effektiviseringsfrågor. Ytterligare ansvarar kommunchefen för att utveckla och effektivisera kommunens organisation, arbetssätt och processer genom att svara för att principer för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll och samordning finns och används.


Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Rapportera löpande till kommunstyrelsens ordförande.
• Ansvara för att bereda och lägga förslag till beslut i nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande.
• Utveckla rutiner för dialog och arbetsformer med kommunstyrelsen samt bistå med stöd och rådgivning till kommunstyrelsen.
• Leda, samordna, planera och utveckla kommunens verksamheter.
• Vara chef över kommunledningskontoret och förvaltningscheferna.
• Leda kommunens ledningsgrupp och stödja förvaltningscheferna.
• Hålla sig informerad om verksamheterna inklusive de kommunala bolagen.
• Samordna styrningen i kommunens organisation.
• Utveckla och effektivisera kommunens organisation.
• Representera och föra kommunens talan på högsta tjänstemannanivå i kontakter med andra kommuner, landsting, länsstyrelsen och andra regionala och statliga organ.
• Utveckla ledarskapet samt säkerställa att Surahammar är en attraktiv arbetsgivare.
• Ansvara för ledning och samordning i händelse av kris som chef över den centrala krisledningen.


Vem är du?
För att lyckas med uppdraget har du erfarenhet från strategisk ledande befattning med både ekonomi och resultatansvar samt är van vid komplexa miljöer och att verka i en politiskt styrd organisation. Har du kommunal erfarenhet är det meriterande. Ytterligare är du en erfaren ledare som varit chef över chefer samt har erfarenhet av att leda förbättringsarbete med en förmåga att bygga nätverk och etablera trovärdighet och förtroende. Du är kommunikativ och har en analytisk förmåga samt en relevant examen eller motsvarande för uppdraget. Har du förståelse av samhällsplanering och viss juridisk kompetens är det meriterande.

Surahammars kommun lägger stor vikt vid din personliga kompetens. Som person har du hög grad av självkännedom och leder med entusiasm och engagemang för att driva utveckling, resultat och arbetsglädje framåt. Kommunen värnar om innovation och förnyelse och är därav stor vikt att anpassa ett involverande och inlyssnande ledarskap. Du är en trygg ledare och ser värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan för att skapa delaktighet och inspirera medarbetare.


Om verksamheten
Surahammar ligger centralt placerat med ca 10 000 invånare i Västmanlands län med goda tåg och bussförbindelser, 15 minuter norr om Västerås. Kommunens bruksmiljöer erbjuder vackra miljöer med smedjor, slussar och konsthallar i Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Surahammars kommun har cirka 1000 anställda i kommunal förvaltning/kommunala bolag som ser till att kommunens invånare får en god samhällsservice. Kommunens organisation består av förvaltningar, kommunala bolag och förbund samt kommunens revison. Det finns flertalet utvecklingsmöjligheter till positiv tillväxt och varje dag arbetar dem för Surahammars kommuninvånare.

Läs mer om Surahammars kommuns arbete på www.surahammar.se

Tjänsten är politiskt tillsatt samt placerad i säkerhetsklass där en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsklassning innebär att säkerhetskontroller kommer att genomföras i enighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning och ett svenskt medarbetarskap.Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia koncernens bolag för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Kredell Isaxon
070-797 77 78
Andrea Bergkvist
073-944 50 75
Ola Nilsson
0708-928 911
Maria Eriksson
073 944 5095
Karl Engström
0720781867
Lena Kredell Isaxon

Maria Eriksson

Rickard Thorgren

Maria Eriksson
+46 73 944 50 95
Jonatan Svensson
+46 72 074 20 43

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Poolia Executive Search AB
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 oktober 2021
  • Ansök senast: 7 november 2021

Besöksadress

Box 207, Stockholm
None

Postadress

Box 207
Stockholm, 10124

Liknande jobb


Kommundirektör

Kommundirektör

22 november 2021

Kommundirektör

Kommundirektör

11 oktober 2021

11 oktober 2021

Kommunchef

Kommunchef

28 september 2021