Kommunikationsansvarig - platsmarknadsföring etableringsprojekt

Kommunikationsansvarig - platsmarknadsföring etableringsprojekt

Arbetsbeskrivning

Du är placerad på kommunikationsenheten och kommer jobba nära andra funktioner inom kommunen som samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten, privata aktörer och kommunala bolag.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi dig som ger oss ett extra fokus på ett etableringsområdet Södra Porten i Botkyrka. Ditt uppdrag blir att arbeta strategiskt och operativt med att planera och genomföra kommunikation och marknadsföring. Du kommer in i en fas där du ska utveckla kommunikationsplattformen för projektet samt genomföra kommunikationsaktiviteter i samarbete med andra kommunikatörer i kommunen och med andra intressenter.

Botkyrka har ett växande näringsliv och boendemöjligheter. En viktig del för framgången är alla de Botkyrkabor med kompetens, nätverk, drivkraft för att ta tillvara på möjligheterna. Vi arbetar för att bidra till att de ska kunna växa som individer och företag. En del är att alla Botkyrkabor ska kunna och vilja bo kvar i Botkyrka. Vi arbetar därför med platskommunikation i flera delar. Både attrahera nya etableringar och människor att flytta hit, men också att få Botkyrkabor och företag att vara stolta och få en god service.

För att lyckas har du har en gedigen erfarenhet av att leda marknads och kommunikationsarbetet för etablerings- och marknadsprojekt. Du har en mycket god förmåga att arbeta mot olika intressenter och driva kommunikations- och marknadsarbetet framåt i projektet. Du har ett helhetsperspektiv på kommunikation och varumärkesbyggande arbete.

Idag utvecklar vi ett redaktionellt arbetssätt för att kunna skapa information, service, dialog och engagemang. En viktig del är att vi arbetar metodiskt för att identifiera möjligheter, kommunicera, lära och kommunicera om där det behövs. Utgångspunkten är att kunna skapa största möjliga nytta för Botkyrkabor och kommunens mål. Du har därför en god förmåga att arbeta över hela flödet av strategi och operativt kommunikationsinnehåll samt att kunna följa upp insatserna. Du kommer samverka med andra kommunikatörer och byrå.

Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2021-12-31 med ev. möjlighet till förlängning.

KVALIFIKATIONER
Kompetenser.

• Relevant akademisk utbildning inom marknadsföring/kommunikation.
• Minst 5 års erfarenhet från strategiskt marknadsföringsarbete inom platsmarknadsföring/etablering och stadsutveckling till exempel som marknadschef.
• Mycket god kunskap och erfarenhet av varumärkesarbete.
• Mycket god kunskap av innehållsproduktion i att planera, genomföra och följa upp kommunikation.
• Kunskap och erfarenhet om PR arbete.

Personliga kompetenser

• Strukturerad
• Integritet
• Tydlig
• Helhetssyn
• Specialistkunskap

Strukturerad:
För att kunna arbeta snabbt och lärande krävs en god struktur för metodiken. Då behoven kan vara större än vad tiden räcker till så krävs en god förmåga att i kunna avgränsa sig. Så ditt strukturerade arbetssätt ger en förmåga att avgränsa dig och fokusera på att göra de som ger bästa möjliga resultat med de resurser som finns. På det sätt bygger vi en långsiktighet. Det finns många intressenter så det är vikt av god struktur på hur du kan samordna och skapa rätt förutsättningar för samverkan.

Integritet
Du kommer delta i olika faser i projekt med kontakt med många intressenter för att kunna skapa rätt strategisk och operativ marknadsföring. Du kommer också ta del av information i projekt som ännu ej är klara. För att lyckas krävs att du snabbt kan skapa långsiktigt förtroendefulla relationer. Här är integritet en viktig egenskap.

Tydlig
För att få alla med krävs att du också kan öka kunskapen och förståelsen vad platsmarknadsföringen och kommunikationen ska tillföra. Även i vår kommunikation med Botkyrkabor krävs en god pedagogik och tydlighet för att kommunikationen ska kunna förstås. Du har också en samordnade roll för flera delar av kommunikationen som PR, samrådsprocessen med mera. Därför behöver du kunna säkerställa budskap och att det finns rätt förväntningar från alla partner. Tydligheten bygger också på att du arbetar med följa upp så det som är överenskommet blir gjort.

Helhetssyn
En grund i varumärkesarbete är att ha en helhetssyn på platsen och kommunen som organisation. Du förstår din del i helheten och hur du kan bidra till både dina och andras mål.

Specialistkunskap
För att lyckas krävs att du har en mycket god kunskap om marknadsföring av etableringsprojekt. Genom den kunskapen, som du också sprider, kan vi göra aktiviteter som når målen med att öka tillväxten och viljan att bo i Botkyrka. Du måste kunna grundläggande hantverket inom kommunikationsproduktionen.

ÖVRIGT
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn.
Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör.

Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationschef Fredrik Gladh

Sammanfattning

Besöksadress

Munkhättevägen 45 TUMBA
None

Postadress

Munkhättevägen 45
TUMBA, 14785

Liknande jobb


Social Media and Content Strategist

Social Media and Content Strategist

4 december 2020

Digital strateg som vill vara med och skapa framtidens Sundsvall

Digital strateg som vill vara med och skapa framtidens Sundsvall

3 december 2020

Kommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg

27 november 2020

Kommunikationsstrateg - vikariat

Kommunikationsstrateg - vikariat

26 november 2020