Kommunikatör, inriktning medskapande och samhällskommunikation

Arbetsbeskrivning

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en kommunikatör som vill vara med och ge stöd vid kommunens medborgardialoger. Du kommer vara en viktig del för att etablera Botkyrkas nya dialogkommission. Dialogkommissionen ska möjliggöra för Botkyrkaborna att ha inflytande över utvecklingen i sitt närområde och politiska beslut mellan valen.

Genom strategiska kommunikationsinsatser/kampanjer ska du:
- identifiera och nå relevanta målgrupper och uppmuntra till delaktighet och dialog,
- öka kännedomen hos kommuninvånarna om aktuella frågor i närområdet.

Du ser till att resultatet av medborgardialogerna förs in i den kommunala organisationen och att Botkyrkaborna på ett enkelt sätt får del av återkopplingen efter dialogen. Det kräver även en god förmåga att sammanställa dialogresultatet och formulera bra ärendeunderlag för beslut.

I arbetet ingår att kommunicera via olika kanaler. Denna kommunikation anpassas till målgruppernas olika behov och förutsättningar. Du använder såväl text, foto, grafiskt material och rörlig bild i din kommunikation.

Du kommer även att ansvara för att utveckla vår process för samhällskommunikation. För att lyckas behöver du ha en god förståelse för kommunikation i en politisk styrd organisation.

Du är placerad på kommunikations och e-enheten vid kommunledningsförvaltningen. Du deltar och bidrar i den gemensamma utvecklingen av kommunens kommunikationsarbete, särskilt utifrån ett områdes- och målgruppsperspektiv.

Kvälls- och helgarbete förekommer.


KVALIFIKATIONER
• Du har en akademisk examen eller motsvarande inom kommunikationsområdet och har arbetat flera år som kommunikatör under eget ansvar.
• Du har intresse för och erfarenhet av att arbeta med frågor som rör demokrati, delaktighet, mångfald, jämställdhet och antidiskriminering.
• Du har en strategisk förmåga som du omsätter i praktiskt kommunikationsarbete.
• Du har en förståelse för olika kommunikationskanaler.
• Du kan anpassa insatser efter olika målgruppers behov och förutsättningar.
• Du kan utrycka dig språkligt och visuellt med utgångspunkt från budskap, mål-grupp och kanal.
• Du har kunskap om digital kommunikation.
• Du har erfarenhet från att arbeta i en idéburen eller politiskt styrd organisation.

Personliga kompetenser
• Självgående
• Uthållig
• Samarbetsförmåga
• Pedagogisk insikt
• Serviceinriktad
• Omdöme
• Strukturerad

ÖVRIGT
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef kommunikations- och e-enheten Fredrik Gladh

Enhetschef kommunikationsenheten Fredrik Gladh

Sammanfattning

Besöksadress

Munkhättevägen 45 TUMBA
None

Postadress

Munkhättevägen 45
TUMBA, 14785

Liknande jobb


Strategisk kommunikatör

Strategisk kommunikatör

25 november 2022

25 november 2022

Kommunikatör med fokus näringsliv

Kommunikatör med fokus näringsliv

25 november 2022