Kommunikatör till ledningsstödet

Arbetsbeskrivning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.Avdelningen för verksamhetsstöd ger ett centralt samlat internt stöd till hela myndighetens organisation inom områdena juridik, ekonomi och upphandling, kommunikation, personalfrågor, IT, verksamhetsutveckling, service och verksamhetsskydd.

Avdelningen är organiserad i 8 enheter och har cirka 125 medarbetare som i huvudsak är placerade i Karlstad.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå, som en av tre personer, i ledningsstödet vid avdelningen tillsammans med verksamhetssamordnare och utredare. Du kommer att svara för det kommunikationsstrategiska perspektivet på de avdelningsövergripande frågorna och ge stöd till avdelningschefen att styra kommunikationen, vilket innebär att hålla samman, följa upp och utveckla kommunikationen på avdelningen. Ditt ansvar innebär att utveckla avdelningens kommunikation. Du är ett direkt stöd till avdelningschefen avseende internkommunikation inom avdelningen. Du arbetar även som kommunikativt stöd till avdelningens enhetchefer och stöd i stora kommunikationsaktiviteterna vid avdelningen. 

Arbetet innebär även att du deltar i myndighetsgemensamt kommunikativt utvecklingsarbete och i interna nätverk. Du är kontaktperson gentemot myndighetens kommunikationsenhet. MSB är en beredskapsorganisation och vid händelse, olycka eller kris kan du ingå i det operativa arbetet med kommunikation.

Din kompetensprofil
Du har akademisk utbildning i kommunikationsvetenskap eller annan relevant akademisk utbildning. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta med kommunikation.

Vi ser att du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk och har lätt för att få överblick och se samband. Som person är du initiativtagande, drivande och strukturerad. Du har en god förmåga att ta fram tydliga kommunikativa budskap oavsett kanal, du tänker strategiskt och kan bidra med ett kommunikations-perspektiv. Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.   

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta avdelningschef Ulrica Johansson. Facklig företrädare är Per-Olof Wikström SACO, Åsa Andtbacka ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast 31 augusti 2016, märkt med referensnummer 2016/92. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes-Uno Brask, Enhetschef
0771-240 240
Lars Löfkvist, Projektledare
0771-240 240

Sammanfattning

Besöksadress

651 81 Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Fleminggatan 14
Stockholm, 11226

Liknande jobb


Communication Business Partner, vikariat

Communication Business Partner, vikariat

13 oktober 2020

12 oktober 2020

12 oktober 2020

Projektsamordnare Future Cleantech Solutions

Projektsamordnare Future Cleantech Solutions

12 oktober 2020