Kommunregistrator

Kommunregistrator

Arbetsbeskrivning

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Om arbetsplatsen
Avdelningen för service och administration består av sju sektioner. Avdelningen har det kommunövergripande ansvaret för juridiska frågor och utveckling av processerna kring kommunens dokument-, nämnd- och ärendehantering.
Den administrativa sektionen söker en utvecklingsinriktad och engagerad kommunregistrator.
Sektionen driver och utvecklar kommunens ärendehanteringsprocess. Sektionen är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott, beredningar och råd samt flertalet ytterligare nämnder. Sektionen ansvarar för kommunens arkiv, registratur och allmänutredningar. Härutöver innefattar sektionens uppdrag att samordna kommunens internationella arbete, arbete med nationella minoriteter och samverkan med akademierna. Dessutom har sektionen ett övergripande ansvar för folkhälsoarbete, implementeringen av barnkonventionen och hanteringen av Huddingeförslag.
Sektionens ansvarsområde är att bidra med ett brett och kvalificerat administrativt stöd genom hela ärendehanteringsprocessen.

Avtal om visst distansarbete finns på arbetsplatsen.

-

Om arbetet
Tjänsten som kommunregistrator innebär att utveckla kommunens dokument- och ärendehantering och andra administrativa processer tillsammans med bland andra kommunarkivarie, kommunsekreterare och utredare.
Du leder kommunens registratorsnätverk, du håller i utbildningar inom dokument- och ärendehantering och utvecklar rutiner.
I tjänsten som kommunregistrator ingår sedvanliga registratorsuppgifter som att registrera inkommande, utgående och upprättade handlingar, att på begäran lämna ut allmänna offentliga handlingar samt att öppna och fördela inkommande post.

Din profil
Den vi söker har en registratorutbildning, är diplomerad registrator eller har annan likvärdig utbildning till exempel inom arkiv- och informationsvetenskap.
Har du en högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap ser vi det som meriterande.
Erfarenhet av arbete som registrator eller motsvarande inom offentlig förvaltning är ett krav liksom kunskaper om diarieföring i dokument- och ärendehanteringssystem. Du har goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Önskvärda färdigheter är pedagogisk förmåga att utbilda då fortbildningar och introduktioner ingår i rollen. Det är viktigt att du har färdigheter i muntlig framställning och kan formulera dig bra i tal och skrift. För att klara rollen som kommunregistrator behöver du kunna dokumentera, lösa problem, bidra till nya processer inom arkiv och registratur samt vara kvalitetsmedveten.
Du är trygg och stabil, har lätt för att samarbeta med andra, är serviceinriktad och noggrann, ansvarsfull samt utvecklingsorienterad.

Förmåner
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Huddinge kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 26 januari 2022
  • Ansök senast: 15 februari 2022

Liknande jobb


Huvudregistrator

Huvudregistrator

26 april 2022