Konsultuppdrag: Byggledare/delprojektledare till energibolag, Stockholm

Konsultuppdrag: Byggledare/delprojektledare till energibolag, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Varaktighet: 09/03-2020 - 31/08-2021
- Ansök senast: 27/02-2020
- Omfattning: 25%
- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Projektet syftar till att bygga upp ett nytt brännoljesystem för bioolja till samtliga pannor. I detta nya system kommer att erfordras en ny cisterner med fundament och en eventuell invallning. För distribution kommer det att erfordras pumpar som behöver ett nytt pumphus med tillhörande elutrymme.

Uppdraget omfattar förutom projektering, framtagning av förfågningsunderlag och upphandling även ansvar för bygglovsärendet för i första hand. Efter genomförd upphandling kommer byggledaren följa upp leveranserna. Så som en del av projektgruppen kommer byggledaren även delta i projektarbetet.

Ansvar:

- Byggledare/delprojektledaren har det övergripande ansvaret för att projektets resultat blir i enlighet med omfattning i godkänd projektplan.
- Byggledare/delprojektledaren ansvarar för att projektet genomförs inom fastställda kostnads- och tidsramar med överenskommen kvalitet.
- Byggledare/delprojektledaren ansvarar även för att kundens processer och policys, lagar, bestämmelser och myndigheters krav på produkten tillgodoses.
- Leverera och agera i enlighet med kundens värderingar och maximera värdet för kunden.


Projektdokumentation:

- Skriva Projektplanen och dess etappmål.
- Ta fram beslutspresentation, budget, tids- och resursplan samt övriga beslutsunderlag.
- Ta fram bygglovshandlingar och driva bygglovsprocessen
- I samråd med projektcontroller upprätta projekttidplan samt kostnadsuppföljning.
- Implementera och underhålla de styrande dokumenten för projektet.
- Upprätta slut- och erfarenhetsrapport för projektet.


Resurser:

- Teckna resurskontrakt med ansvariga linjechefer och resursansvariga angående beläggning av deras personal. Byggledare/delprojektledare kommunicerar konsekvenser om resurser ej finns tillgängliga enligt överenskommet kontrakt.
- Förse resursansvariga enheter med erforderliga uppgifter och underlag för deras planering.
- Introducera nya projektmedlemmar.
- Motivera och stödja projektmedlemmar.


Rapportering och daglig styrning:

- Leda och driva enligt projektplan och hantera den dagliga styrningen.
- Kommunicera projektets status till interna såväl som externa intressenter.
- Identifiera samt kontinuerligt hantera projekt- och EHS-risker.
- Utforma/genomföra kvalitetsplanering och kvalitetgranskning.
- Delge information till referensgrupp och projektmedlemmar.
- Förbereda ärenden för beslut i styrgruppen.
- Rapportera status och potentiella avvikelser till projektets beställare och styrgrupp.


Befogenhet:

- Verkställa beslut fattade av projektledare, styrgruppen eller annan beslutande enhet så som ex. IB, SEL och SE Styrelsen.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Erfarenhet att ta fram tekniska specifikationer på både byggnader och fundament.
- Erfarenhet att av att skriva förfrågningsunderlag och utvärdera anbud under LUF.
- Kompetens och erfarenhet av att handhava en bygglovsprocess.
- Hög kompetens och utbildning inom byggledning med inriktning mark/anläggning/betong
- 5-9 års erfarenhet inom området, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet.
- Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
- Erfarenhet att jobba i olika systemmiljöer
- Planering
- Ekonomi
- Dokumentation

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Erfarenhet av byggnadskonstruktion
- Erfarenhet av att leda byggfrågor liknande anläggningsprojekt.


Önskemål om personliga egenskaper:

- Självgående
- Kommunikativ i projekt
- Ledaregenskaper gällande att leda och driva konstruktörer under sig samt leda entreprenader.


______________________

Hur du vinner uppdraget

- Sök uppdraget genom denna annons
- I ansökan anger du ett kravställt timpris
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen.


Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


Projektledare till affärsområde Fastighetsutveckling

Projektledare till affärsområde Fastighetsutveckling

7 april 2020