Konsumentrådgivare

Arbetsbeskrivning

Rådgivningen grundar sig på människors vilja och förmåga att själva forma sina liv. Hjälp till självhjälp är ett nyckelbegrepp. Förebyggande och utåtriktade insatser är viktiga delar i arbetet. Omvärldsbevakning Utreda, analysera och förmedla aktuella frågor genom bearbetning av information och fakta inom det konsumenträttsliga och konsumentpolitiska området. Genomföra utbildningar och medverka i publika arrangemang och andra utåtriktade aktiviteter Utbildningar arrangeras för olika målgrupper t ex skolungdomar, universitetsstuderande, pensionärsgrupper och näringsidkare. Olika arrangemang kan vara kampanjer samt lokala aktiviteter i stadsdelarna och i samverkanskommunerna. Media Medverka i media - radio, TV, dags- och fackpress med intervjuer och faktaunderlag samt att självständigt utforma inslag. Medverka i internt förbättringsarbete KVALIFIKATIONER Utbildning Minimikrav Akademisk examen inom juridik Meriterande Utbildning inom offentlig förvaltning och/eller samhällsvetenskapliga områden Övriga utbildningar som kan bedömas meriterande Språkkunskaper Minimikrav God svenska i tal och skrift God engelska i tal och skrift Meriterande Andra språk som kan bedömas meriterande IT-kunskaper Minimikrav Goda kunskaper i Office-paketet God erfarenhet i att söka information via Internet Meriterande Hantering av olika databaser Övrig fördjupad kunskap inom IT-området Vana och intresse av att arbeta med hemsidor och sociala medier Funktionella kompetenser och förmågor Lyhördhet Du arbetar bra med andra. Är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tydlig/pedagogisk Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för berörda parter. Du påminner och följer upp. Självgående Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv angreppssätt och driver dina uppgifter vidare. Du fattar snabba beslut, tar initiativ. Du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete. Personlig mognad Du är trygg och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen. Du har mod att agera efter din övertygelse. Analytiskt problemlösande på kort och lång sikt Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Du ser sammanhang och prioriterar rätt. Du arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem. Du tänker strategiskt och gör långsiktiga bedömningar samt anpassar dina handlingar efter långsiktiga konsekvenser. Serviceinriktad Trivs med att ge service i olika situationer. Vill att såväl kunder som ledning och kollegor skall vara nöjda. Meriterande Erfarenhet inom juridik och/eller samhällsorienterade områden Rådgivning till enskilda medborgare (särskilt telefonrådgivning) Informations- och kunskapsspridning till olika målgrupper(varierande storlek, sammansättning och kompetens) Arbete i offentlig förvaltning, särskilt i politiskt styrd verksamhet Medverkan och kontakter med media Kunskap och kännedom om samhället och hur stat och kommun är organiserat Dokumenterad/verifierad god samarbetsförmåga internt och externt

Sammanfattning

Liknande jobb


Konsumentrådgivare

18 februari 2010

Konsumentvägledare/Konsumentrådgivare

20 maj 2010

1 april 2020

Konsumentvägledare

5 november 2010