Konsumentvägledare/Konsumentrådgivare

Arbetsbeskrivning

Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund.Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad.Inom verksamheterna pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt.Lunds kommun är den största arbetsgivaren med drygt 9 000 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Konsumentverksamheten ska genom rådgivning och information verka för att de boende i Lunds kommun blir medvetna konsumenter och stimulera invånarna att själva söka information.I konsumentvägledarens arbetsuppgifter ingår såväl enskild rådgivning som förebyggande arbete.Enskild rådgivning som att informera om rättsliga regler, medla i reklamationstvister samt att ge köpråd.Det förebyggande arbetet kräver samarbete med alla inom kommunen som arbetar med information och utbildning för att förankra konsumentfrågorna i all kommunal verksamhet.Konsumentvägledaren ska också informera det lokala näringslivet om lagar och regler inom konsumentområdet.Arbetet ska präglas av ett stort miljömedvetande.KVALIFIKATIONER Du ska ha juridisk kandidatexamen med särskild inriktning mot avtals- och konsumenträtt.Vi lägger stor vikt vid kreativitet samt initiativ- och samarbetsförmåga.

Sammanfattning

Liknande jobb


Konsumentrådgivare

24 juni 2010

Konsumentrådgivare

18 februari 2010

1 april 2020

Konsumentvägledare

5 november 2010