Koordinator Avestamodellen 2.0

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Ansvara för centrala elevstödsfunktioner inom Bildningsförvaltningen. - Personal- och resultatansvarig för personal, specialistteamet. - Personal- och resultatansvarig för personal, Domkraften. - Personal- och resultatansvarig för personal, Qulturhuset. - Leda och fördela arbetet utifrån intentionerna i Avestamodellen 2.0 i specialistteamet, Domkraften och Qulturhuset. - Bistå resultatenhetscheferna i elevhälsoarbetet. Ansvara för implementering och utveckling av Avestamodellen 2.0 utifrån uppdrag av styrgruppen. Det innebär att.. - arbeta med gemensam utbildningsplan för de båda förvaltningarna, bildnings- och omsorgsförvaltning. - utveckla och kvalitetssäkra Avestamodellen att omfatta socialtjänst och skola. - implementera och informera om Avestamodellen, utifrån politiska intentioner och förvaltningsdirektiv. - kontinuerligt göra uppföljningar av verksamheten utifrån nyckeltal. - samverka över förvaltnings- och ansvarsområden på både individ, grupp och organisationsnivå. - leda arbetet med att ta fram rutiner för hur vi arbetar med barn som far illa eller riskerar fara illa. - kvalitetssäkra rutinen för anmälan i Avesta. - via befintliga samverkans forum ansvara för att nätverket samlas, kring barn/ungdomar som far illa eller riskerar fara illa. - samordna drogförebyggande arrangemang i samverkan med andra förvaltningar, organisationer och nätverk riktade till barn och ungdom. - ansvara för fritidsgårdsverksamhet och stöd till sådan i egen eller föreningsregi. - Samordna alkohol och drogförebyggande insatser och aktioner för unga i Avesta. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har specialpedagogisk utbildning. Du har erfarenhet av arbetsledande uppgifter. Du är kreativ och lyhörd och har lätt för att ta initiativ. Du fungerar bra i arbete i team. Du har erfarenhet av implementeringsarbete. Du har vana att arbeta i en målstyrd organisation.

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva södergård
0226-64 50 45
Fredrik Juthman
0226-64 52 00
Karin Vestman
0226-645369
Ylva Ingebrigtsen-Axelsson
0226-645460
Börje Forslund
0226-645207
Elisabeth Hedin

Koordinator Mia Rabb
0226-64 54 14
Åsa Lindfors
0226-645280
Bildningschef Fredrik Juthman
0226-64 52 00
Förskollärare/Lärarförbundet AnnaSofia Tillenius
0226-645460

Sammanfattning

Besöksadress

77481 Avesta
None

Postadress

None
Avesta, 77481

Liknande jobb


Familjepedagog

23 juni 2020

Habiliteringspedagog

23 juni 2010

Familjepedagog

9 juli 2010

Familjepedagog

4 november 2010