Koordinator för SSPF-inspirerad samverkansmodell på individnivå

Koordinator för SSPF-inspirerad samverkansmodell på individnivå

Arbetsbeskrivning

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu intensifiera arbetet med förebyggande föräldraskapsstödjande insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Om du gillar hur vi tänker - läs vidare!

Tjänsten är en tidsbegränsad tjänst på heltid från 1/8 2021 till 31/12 2022 med eventuell förlängning.

Tjänsten finns organiserad i Preventionsenheten på socialförvaltningen. Enheten består av 21 medarbetare som arbetar med förebyggande insatser som Fältarbete, samordning av ANTDS-frågor, VINR och HRVF. Vidare finns i enheten föräldraskapsstödjare och familjerådgivning och samordning av nattvandring.

SSPF-inspirerat arbetssätt i Järfälla
Järfälla satsar nu på att utveckla arbetet med att erbjuda tidiga insatser för unga och deras familjer. I arbetet tar vi intryck av samverkansmodellen SSPF, samverkan mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritidssektorn. Detta utvecklingsarbete görs inom ramen för projektet Tidigt stöd - för unga som riskerar att utveckla kriminalitet och/eller missbruk.

SSPF syftar till att unga personer som befinner sig i den så kallade riskzonen för att utveckla kriminalitet och/eller missbruk snabbt ska bli upptäckta och lika snabbt erbjudas insatser från olika håll. Målgruppen är unga individer, företrädelsevis 12-18 år där oro för begynnande kriminalitet och /eller missbruk föreligger. Tack vare samverkansvinster och snabb aktion från de olika aktörerna ska den unges destruktiva utveckling stoppas och alternativa utvecklingsvägar erbjuds den unge och familjen.
I kommunen finns en väl uppbyggd öppenvård med en rad olika öppna verksamheter som kan erbjuda de riskutsatta stöd som till exempel Mini Maria, föräldraskapsstödjare, relationsvåldsteam, fältarbetare och budget och skuldrådgivning. Vidare finns etablerade samverkansstrukturer och arbetsformer att utgå från.

ARBETSUPPGIFTER
Koordinatorn arbetsled av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO. Inom ramen för projektet rekryteras lotsar till elevhälsan/skolan, fritid, syv/ung vägledning. Polisen deltar inom ramen för befintliga resurser. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar.

I rollen som kordonator är ditt främsta uppdrag att koordinerar arbetet i arbetsgruppen som består av fyra deltagare enligt beskrivningen ovan. I arbetsuppgifterna ingår att
• sammankalla arbetsgrupp, styrgrupp och andra relevanta grupper och aktörer för att uppnå projektets mål
• tillse att projektplanen följs, alt revidera
• Ta fram bedömningsmallar, åtgärdandeplaner
• Identifiera unga från socialtjänsten
• Efter samtycke aktualisera ungdomen/familjen i insatsen
• Rapporterar till projektledare


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser vidare att du har:
• dokumenterad kunskap om risk- och skyddsfaktorer, specifikt för hur dessa samvarierar rörande risk för kriminalitet/missbruk
• kunskap rörande utvecklingspsykologi
• förståelse för interventions- och preventionsnivåer universell, selektiv och indikerad
• förståelse för socialt arbetes organisering och arbetssätt
• koordinerings-färdigheter, mötesledning, relationsskapande
• förmåga att framställa bedömningsmallar och åtagandeplaner systematiskt och strukturerat
• erfarenhet av att motivera unga och föräldrar till insatser, gärna utifrån MI
• erfarenhet av projektledning.

Det är meriterande om du specifikt har lett samverkansarbete med målet tidig upptäckt och tidig insats, att du har erfarenhet av att arbete i socioekonomiskt utsatta områden och har en förståelse för livsvillkoren i dessa miljöer, att du har erfarenhet av att implementera projektresultat i ordinarie verksamheter.

I rollen som koordinator är det viktigt att du är positiv, drivande och kan arbeta självständigt med många frågor samtidigt. Du har också förmåga att kommunicera framgångsrikt på olika nivåer både i tal och skrift i och utanför kommunorganisationen.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för områdena Individ-och familjeomsorg, Äldre-och funktionsnedsättning och Vård och omsorg.
Inom preventionsenheten arbetar i dag 26 medarbetare och en enhetschef. I gruppen ingår verksamheter som Fältverksamhet, Ungdomsmottagning, Förebyggande familjestöd, Familjerådgivning, Relationsvåldssamordnare, Preventionssamordnare, Hederssamordnare och Trygghetssamordning.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Mikael Skaghammar
08- 580 283 66

Sammanfattning

Besöksadress

17780
None

Postadress

Järfälla
JÄRFÄLLA, 17780

Liknande jobb


Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam

Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam

21 juli 2021

Socialsekreterare Socialpsykiatri

21 juli 2021

Behandlare till Vuxenenheten i Marks kommun

21 juli 2021

Skolkurator på grundskola/friskola

20 juli 2021