Koordinator SSF mot yngre skolår

Koordinator SSF mot yngre skolår

Arbetsbeskrivning

Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg, Majorna, Linné, Örgryte och Härlanda ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en mer likvärdig och effektiv socialtjänst som utgår från evidens och erfarenhet.

Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i stadens hjärta - jobba hos oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bidra till att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Vill du arbeta för att barn och unga växer upp i trygga miljöer och sammanhang? Vill du arbeta med goda möten och skapa förutsättningar för samverkan där barnet och familjen är i centrum? Socialförvaltning Centrum förstärker arbetet med inriktning på främjande och förebyggande arbete för trygga och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Därför anställer vi nu en utvecklingsledare med uppdrag att arbeta som koordinator för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid, inriktning på barn i yngre skolåren. Syftet är att med tidiga insatser och i tidiga åldrar minska risken för droganvändning, kriminalitet och andra riskbeteenden.

Vi söker dig som har kunskap och engagemang för att arbeta med barn och familjer på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå. En stor del av arbetet handlar om att driva och utveckla goda samtal, möten och samverkansformer mellan olika aktörer och personer i familjens och barnets nätverk. Utifrån lokala behov och barns rättigheter arbetar du också med att stärka och stödja de aktörer som möter barn, unga och familjer och de miljöer de vistas i. Som koordinator för SSF (samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid) i yngre skolåren kommer du tillsammans med dina kollegor ha en central roll i socialförvaltning Centrums främjande och förebyggande arbete. Några av dina närmaste kollegor blir koordinatorer SSPF äldre skolår och FCA (familjecentrerat arbetssätt), föräldrarådgivare, uppsökande fritidsassistenter och koordinator skolan som arena. Du kommer också ha nära samarbete med individ- och familjeomsorgen, skolan och civilsamhällesaktörer.

SSF har vi valt att kalla det arbetssätt som riktas till yngre skolbarn och som ska ske i samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid. Du kommer vara med och bygga upp denna samverkan och forma arbetssätt anpassade för de yngre barnens behov tillsammans med berörda samverkansparter. Din uppgift blir att koordinera arbetet. Ditt arbete handlar både om strukturella insatser som gör att de som dagligen möter och arbetar med barnen tidigt kan upptäcka och förhindra risker. Likväl handlar det om att samla olika aktörer kring barnen på regelbundna nätverksmöten för en gemensam planering och behovsanalys. Som koordinator sammankallar och möjliggör du också samtal och insatser tillsammans med barnet och vårdnadshavaren, med respekt för den enskildes integritet och de olika aktörernas förutsättningar och ansvar.


KVALIFIKATIONER
Du ska vara utbildad socionom eller ha annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du har tidigare yrkeserfarenhet av att arbeta med barn och familjer och samhällsinriktat arbete inom socialt arbete eller liknande. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt leda processer i samverkan mellan olika aktörer, offentliga och i civilsamhället. Du har kunskap om nätverksarbete och att arbeta med systemperspektiv.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med samhällsfrågor inom till exempel socialtjänst, skola, fritid eller civilsamhälle, samt av att tidigare drivit utvecklingsarbete.

Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra och har förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk med flera olika aktörer. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella och du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang i ditt arbete. Du är nyfiken på olika perspektiv och kan anpassa olika behov och förutsättningar till arbetets mål och syfte. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i ditt arbetssätt och uppdrag. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Då du har ansvar för att leda arbetet framåt så har du lätt för att upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter i god tid.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Driven och nytänkande socialsekreterare sökes

Driven och nytänkande socialsekreterare sökes

13 september 2021

Socialsekreterare barn och unga - tillsvidaretjänst

Socialsekreterare barn och unga - tillsvidaretjänst

10 september 2021

Socialsekretare till vuxenenheten

Socialsekretare till vuxenenheten

13 september 2021