Kreativ och drivande Prisanalytiker - Folksam

Arbetsbeskrivning

Folksam är organiserat i 2 affärsområden (Marknad och Produkt) därutöver finns centrala enheter som Ekonomi, HR ,IT, Vd-stab och Kommunikation. Denna tjänst är placerad inom affärsområde Marknad (ansvar för central och lokal marknadsföring inklusive skador). Tjänsten finns på avdelning Kundstrategi, där är vi 20 medarbetare som ansvarar för Folksams riktade kundaktiviteter, kundanalyser, direktmarknadsföring och CRM (kundrelationshantering). Vi har 5 tjänster, (varav den här är en) som ansvarar för kundanalyser bl. a avseende livslängd för kundrelationer, scoringmodeller och prissättning. Arbetet med prissättning sker i stark samverkan med aktuarieavdelningen. För att Folksam ska bli ett framgångsrikt företag är vi övertygade om att våra medarbetare tillsammans ska karaktäriseras av mångfald vad gäller ålder, kön, utbildningsbakgrund samt kulturell och etnisk bakgrund. Förståelsen för kundernas olikhet ökar liksom vår förmåga att se möjligheter och förstå det som händer från olika håll. Att arbeta i Folksam innebär också möjligheter att både utvecklas i sin yrkesroll och påverka företagets utveckling. Bakgrund: Vi behöver en analytiker med statistisk kompetens som vill anta utmaningen och vara med i denna spännande och utvecklande process. Arbetsbeskrivning: Som analytiker på marknadsprissättning kommer du att få utveckla analyser, metoder och modeller som stödjer Folksams prissättning. Information som kan användas som underlag och kan kombineras till analyser och beslutsunderlag i ditt arbete är bl. a. marknads- och kundstrategier, information om marknad, avtal och kunder samt dialog med säljare. Förutom ett nära samarbete med aktuarieavdelningen samarbetar prissättningsanalytiker med marknadsanalytiker, controller och med Affärsområdets Marknad resultatpremieansvarige. Du kommer att genomföra analyser för marknadsprissättning i syfte att med effektiv prissättning stödja rekrytering, utveckling och avveckling av kunder. Du gör dina analyser baserad på: . modeller för bl. a. kundrörelser, priskänslighet, beståndsutveckling, annulationsmönster, priskänslighet och kundlönsamhet . samarbete med berörda avdelningar i syfte att analyser och modeller kan överföras i verksamhetsstöd. Denna roll ger dig en stor möjlighet att använda dig av din kreativitet och ditt engagemang då marknadsprissättning är ett relativt nytt område på Folksam samt har tydligt fokus från ledningen. Här finns det möjligheter till att utveckla både modeller och ha en stor påverkan i ditt arbete. Arbetet utförs med stor frihet under eget ansvar där det finns möjlighet till att styra egna arbetet inom givna ramar. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, framåtanda och sammanhållningen är god. Vidare kommer du att ges möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll. För att söka tjänsten vill vi att: . Du har högskoleexamen med betyg i statistik på minst 60 poäng och i matematik på minst 20 poäng. . Du kan ha någon högre ekonomisk utbildning, även om detta inte är ett krav. . Du har erfarenhet av någon form av datamässiga beräkningsverktyg, och lämpligen erfarenhet av att arbeta med stora datamängder gärna även av SAS. . Du har mkt goda programmeringskunskaper. . Du ska ha minst två 2 arbetslivserfarenhet. Personliga egenskaper: du är ansvarstagande, nyfiken, orädd och drivande. Vi ser gärna att du är en uthållig person som driver utvecklingar och vill prestera resultat. Du är en lagspelare som jobbar i nätverk, men även självständigt, är kommunikativ och delar gärna med dig av dina kunskaper/ideer och gillar att hålla presentationer.

Sammanfattning

Liknande jobb


Dataanalytiker med placering i Sundsvall eller Stockholm

8 mars 2023

Dataanalytiker med placering i Sundsvall eller Stockholm

8 mars 2023

20 februari 2023

14 februari 2023