Krisberedskapstekniker

Krisberedskapstekniker

Arbetsbeskrivning

Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet, har ca 380 anställda och är belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverkar i förebyggandet och bekämpandet av dessa. SVA följer och analyserar också utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur. SVA är en del av det svenska smittskyddet och samverkar med en rad andra myndigheter. Med sitt samhällsviktiga uppdrag är SVA också en del av det civila försvaret.
SVA:s verksamhetsområde för civilt försvar och krisberedskapsanalys (CFK) arbetar med att ge analys och beslutsstöd inom säkerhet, säkerhetsskydd, inklusive internationell samverkan, krisberedskap och civilt försvar.

CFK samordnar SVA:s insatser i beredskapssektorn Livsmedel och dricksvatten. Fokus är på säkerhetshot som berör djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljön. VES/CFK utvecklar, utbildar och bistår med analysstöd för strategisk beredskap och
säkerhetsskydd med avseende på laboratorieberedskap, krisberedskap, antagonistiska hot, biorisker/bioskydd och civilt försvar. Verksamhetsområdet är anpassat till nationellt prioriterade områden så som livsmedelsförsörjning, antagonistiska hot och hållbarhet.

Arbetsuppgifter
Som krisberedskapstekniker kommer du bland annat att ge teknisk och praktisk support av utrustning som används i verksamheten rörande krisberedskap och civilt försvar. Att arbeta med försörjningsberedskap och laboratorieberedskap tillsammans med expertis inom myndigheten ingår också, samt att medverka i nationella och internationella samarbeten beträffande försörjning av laboratoriematerial. Vidare bör du hantera UAV:er (drönare) med och utan last, samt utbilda och samordna personal inom SVA och andra samarbetspartners i detta.

Kvalifikationer
Du har en gymnasieexamen inom relevant område eller motsvarande erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av utbildning för hantering av UAV:er (drönare). I det ingår att du ska kunna använda industriella UAV:er, ha pilotlicens för dessa, samt ha genomfört utbildningar inom beredskap och civilt försvar. Praktiska erfarenheter av beredskapsarbete är en viktig kvalifikation, exempelvis provtagning i fält. Du behöver även ha generella kunskaper om totalförsvaret. God pedagogisk förmåga samt samarbetsförmåga är viktigt.

Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.  

Meriterande
Kunskap om frivilliga försvarsorganisationer. Erfarenheter från nationella och internationella beredskapsinsatser, övningar och krisberedskapsprojekt är meriterande.

Villkor
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Uppsala. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen kan bli aktuell. 

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


15 september 2022

14 september 2022

Produktionstekniker - Beredning till Gunnebo Industrier i Växjö

9 september 2022

Mättekniker

Mättekniker

8 september 2022