Kurator, Barn- och ungdomshabiliteringen, Umeå

Kurator, Barn- och ungdomshabiliteringen, Umeå

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn och ungdomshabiliteringen, särskilt stöd och habilitering för vuxna samt synrehabilitering och hörselrehabiliteringen. Verksamheten ger rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar.

Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare med arbetsplatser i Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter.

Barn- och ungdomshabiliteringen söker en kurator.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en kurator som ska arbeta med barn och ungdomar som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Arbetet sker i team och planering sker i samverkan med barn, ungdomar och föräldrar. I arbetslagen finns kurator, psykolog, fysioterapeut, specialpedagog, logoped och arbetsterapeut. Vi ger habilitering, rådgivning och annat personligt stöd enligt HSL.

Du ger föräldrar psykosocialt stöd, rådgivning och information till familjer, enskilt eller i grupp vars barn har en funktionsnedsättning. Du bidrar med din specifika kompetens i teamets arbete. Du är ofta den person som föräldrarna träffar först i kontakten med barn- och ungdomshabiliteringen och som gör den första individuella planeringen med familjen. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med nätverk och andra verksamheter kring familjen och barnet t ex. förskola, skola, socialtjänst och försäkringskassa.

Arbetet sker ofta i personens närmiljö och genom konsultativa insatser. Du ansvarar för individuell planering för brukare tillsammans med övriga medarbetare. Du förväntas också delta i planering och genomförande av utbildningar och gruppverksamhet för brukare/närstående och nätverk. Vi medverkar i kvalitetsregister.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
- är socionom, gärna med vidareutbildning i socialt arbete
- har god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar och om vilka konsekvenser det kan få i personens liv
- har förmåga att samverka och förmedla kunskap om konsekvenser, som funktionsnedsättningen ger i vardagen, till den enskilde, familj och övriga nätverk
- har god förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
- har erfarenhet att möta föräldrar i kris
- har körkort eftersom arbetet innebär resor i Umeå och Umeå kranskommuner

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer, barn och ungdomar med funktionshinder. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Region Västerbotten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kurator

Kurator

14 maj 2021

Kurator, vikariat

Kurator, vikariat

14 maj 2021

12 maj 2021

12 maj 2021