Kurator, barn- och ungdomsmedicin, Värmland

Arbetsbeskrivning

Vill du ha inflytande och känna delaktighet och samtidigt bidra till andra människors hälsa? Vill du känna arbetsglädje och yrkesstolthet? Då är vi arbetsgivaren för dig. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre – välkommen till Landstinget i Värmland!

Barn och ungdomsmedicin Värmland tillhandahåller sjukvård för barn och ungdomar 0-18 år.

Verksamhetsområdet omfattar barn- och ungdomskliniken på CSK samt barn- och ungdomsmottagningar i länet.
På CSK finns vårdavdelning 12 medbarnmedicinsk, ortopedisk och kirurgisk vård. Avdelningen vårdar även en del barn med ögon- och öronsjukdomar . Vårdavdelning 11 är för nyfödda (inkl intensivvård och neonatal hemsjukvård) På CSK finns specialistmottagningar, dagvårdsavdelning, lekterapi och skola. Akutmottagning för barn finns dagtid på Barn- och ungdomskliniken och i viss mån på öppna mottagningar i länet. Under jourtid sker mottagningen på CSK´s gemensamma akutmottagning.

ARBETSUPPGIFTER
Kurators uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn. Psykosocialt arbete är både ett synsätt och arbetssätt där individen ses i sitt sociala sammanhang. Kuratorsarbetet fokuseras på sambandet mellan sjukdom och psykosociala faktorer. Genom psykosociala insatser underlättar kurator för barn och familj under barnets sjukdomstid för att så långt som möjligt förebygga att psykisk och social ohälsa uppstår som en följd av barnets sjukdom. Kurator får en samordnande funktion, blir en länk mellan Kurators uppgift är att komplettera den medicinska vården med psykosocial kunskap utifrån en helhetssyn. Psykosocialt arbete är både ett synsätt och arbetssätt där individen ses i sitt sociala sammanhang. Kuratorsarbetet fokuseras på sambandet mellan sjukdom och psykosociala faktorer. Genom psykosociala insatser underlättar kurator för barn och familj under barnets sjukdomstid för att så långt som möjligt förebygga att psykisk och social ohälsa uppstår som en följd av barnets sjukdom. Kurator får en samordnande funktion, blir en länk mellan sjukvård och det omgivande samhället samt klinikens expert på sociallagstiftning och olika former av samhällsstöd.

Alla familjer vars barn vårdas inom kliniken i såväl sluten som i öppen vård skall vid behov som sammanhänger med barnets sjukdom ha möjlighet till kuratorskontakt. Barn/familj med kronisk och/eller livshotande sjukdom liksom barn som skadats allvarligt i samband med trauma skall så snart som möjligt erbjudas kontakt.

Inför anställning till barn- och ungdomsmedicin gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister.

Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Landstinget i Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.KVALIFIKATIONER
Socionomexamen.
Erfarenhet från arbete med barn, unga och föräldrar är meriterande.
Önskvärt med relevant vidareutbildning t ex KBT, kristeori och krisinterventioner.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut men också ha lätt för att samarbete med olika yrkeskategorier.
Din värdegrund ska vila på omtanke, gott bemötande och skicklighet

Kontaktpersoner på detta företaget

Rose-Marie Larsson, avdelningschef
054-61 52 44
Karin Hallstensson, Vision
054-19 13 55
Anita Bengtsson, Vision
054-61 51 78
Camilla Wigh, Vision
054-61 50 25
Mariana Dahlstedt, verksamhetschef
054-61 55 23, 070-598 90 03
Carin Hartmann, Vårdförbundet
054-61 50 00 vx
Elisabeth Myrén, avdelningschef
054-61 44 22
Eva Martinsson, Vårdförbundet
054-61 44 20
Facklig företrädare nås via växeln
054-61 50 00 vx
Carl-Gustaf Bornehag, projektledare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget i Värmland, Barn- och ungdomsmedicin
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Deltid
  • Individuell lönesättning
  • Deltid. 50 % Tidsbegränsad anställning 1 år med möjlighet till förlängning. Tjänsten kan komma att utökas och övergå i tillsvidareanställning i samband med kommande pensionsavgång. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
  • Publicerat: 8 maj 2014

Besöksadress

65185 Karlstad
None

Postadress

Box 5081, Landstinget i Värmland
Karlstad, 65185

Liknande jobb


2 december 2021

Kurator med internationell inriktning

Kurator med internationell inriktning

2 december 2021

Kurator till Habiliteringscenter Flemingsberg barnverksamhet

Kurator till Habiliteringscenter Flemingsberg barnverksamhet

2 december 2021