Kurator/socionom till Vuxenhabiliteringen Hälsingland

Kurator/socionom till Vuxenhabiliteringen Hälsingland

Arbetsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom Region Gävleborg. Vi arbetar i tvärprofessionella team och i den här tjänsten ingår hela Hälsingland som upptagningsområde. Placeringsorten är Hudiksvall.

Vi ger samordnade insatser utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt. Våra målgrupper är personer som fyllt 18 år och som har en funktionsnedsättning såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, rörelsehinder som är medfödda eller tidigt förvärvade.

Vårt uppdrag är att utifrån patientens behov ge specialisthabilitering som komplement till det basansvar som finns inom primärvård och kommun. Vi ger även konsultstöd till andra verksamheter samt utreder och diagnostiserar intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna.

Vi erbjuder dig ett trevligt arbetsklimat med nära kollegialt samarbete där du själv planerar din arbetsdag. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Du kommer att ingå i ett välfungerande team tillsammans med 13 kollegor med bred erfarenhet. Teamet består av
fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och administrativ personal.


ARBETSUPPGIFTER
Då en av våra kuratorer valt att påbörja ett annat arbete söker vi nu en kurator/socionom på heltid till Vuxenhabiliteringens team i Hälsingland.
Tjänsten är en tills vidare anställning.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med övriga professioner i teamet och andra samhällsaktörer, framför allt kommuner, primärvård och övrig specialistvård.

Som kurator är du en viktig medarbetare i teamet. Arbetet förutsätter god förmåga att samverka i team med övriga professioner på enheten, men även god förmåga till självständigt arbete Du står för det psykosociala perspektivet i insatserna och arbetar med bedömning, stöd och behandling. Vi arbetar till stor del utifrån ett konsultativt arbetssätt där du är konsult och rådgivare till patienten och dennes närmiljö. Insatserna kan ges både individuellt och i grupp. Arbetet är självständigt och varierat. Du medverkar också i utbildningsinsatser. Du bör ha intresse av att utveckla och profilera kuratorns yrkesroll inom Vuxenhabiliteringen.
I kuratorns arbete ingår bland annat att ge:
•information om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser
•samtalsstöd till den enskilde och enskilt anhörigstöd
•råd och information om samhällsstödinsatser samt att upprätta kontakter med olika myndigheter och andra vårdgivare
•konsultation till, och samverkan med, andra verksamheter
•att leda och delta i gruppverksamheterKVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som är socionom/kurator och vill vara med och utveckla vår verksamhet mot framtiden.
Tidigare erfarenhet av arbete med målgrupperna samt legitimation som kurator och steg 1 utbildning är meriterande. God samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt är värdefulla egenskaper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Kurator till barn- och ungdomspsykiatrin bipolär och psykos i Malmö

Kurator till barn- och ungdomspsykiatrin bipolär och psykos i Malmö

28 december 2020

Är du psykosmottagning Centrums nya Kurator/Case manager?

Är du psykosmottagning Centrums nya Kurator/Case manager?

28 december 2020

28 december 2020