Kvalificerad socialsekreterare

Kvalificerad socialsekreterare

Arbetsbeskrivning

Älvkarleby kommun är en organisation med nära till chef, kollegor och politik. Här är vi drygt 700 engagerade medarbetare som har ledorden ”Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn” som värdegrund i allt vårt arbete.

Älvkarleby kommun, med Skutskär som centralort, ligger strax söder om Gävle, precis där Dalälven möter havet. I kommunen bor drygt 9 500 invånare och här är det nära till, från och mellan det mesta.

Täta bussturer, tre tågstationer och närheten till E4 gör oss till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.

Välkommen att bli en av oss!

Enheten Barn och familj och familjerätt tillhör individ- och familjeomsorgen (IFO), och ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. På enheten har vi samlat tre delar som är kopplade till barnhandläggning; mottagning, utredning och uppföljning. Vi är 12 medarbetare, varav en enhetschef och en biträdande enhetschef. Det finns också en familjerättssekreterare kopplad till enheten som bland annat jobbar med vårdnad-, boende- och umgängesutredningar.

Vi håller på att införa en kompetents- och befogenhetstrappa som ska tydliggöra vilken kompetensnivå du som handläggare har. Nivåerna handlar om erfarenhet, lön, ansvar, befogenhet och kompetensutveckling.

Kompetensutveckling är en del i att kvalitetssäkra vår verksamhet. Vill du vara med på en spännande resa där vi arbetar med tillitsbaserat ledarskap och där kompetenta medarbetare är delaktiga i verksamhetens utveckling så är detta arbetsplatsen för dig.

Älvkarleby kommun erbjuder dig ett meningsfullt, spännande och varierande arbete i en mindre kommun med korta beslutsvägar och nära samarbete, vilket också präglar vår verksamhet för individ- och familjeomsorg.
På vår arbetsplats har vi flextidsavtal med arbetstid 07.30 – 16.15 och det finns möjlighet att arbeta hemifrån i viss mån.

Våra lokaler ligger centralt i Skutskär med närhet till restauranger, affärer och kollektivtrafik. Med ca 5 minuters gångavstånd till tågstationen och ca 1 minut till bussen är det enkelt att ta sig hit och hem.

ARBETSUPPGIFTER
Barn och familj ansvarar för att utreda och besluta om insatser rörande familjer med barn och unga upp till 20 år.

Som kvalificerad socialsekreterare kommer du dels ha egna ärenden, dels stötta dina kollegor i komplexa ärenden gällande barn, unga och deras familjer. Du kommer bidra till kompetensutveckling genom mentorskap och medhandläggarskap. Du kommer ge en fördjupning i yrket som handläggare och en överblick över uppdraget att arbeta med utredningar och uppföljningar. Det kan också komma att ingå arbetsledande uppgifter inom mottag och/eller familjerätt.

Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av din biträdande enhetschef. Förutom individuellt stöd kommer du även ha metodutveckling och extern handledning i grupp.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha socionomexamen.

Vidare ska du:
* Ha många års erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och familj
* Ha praktisk erfarenhet av att arbeta med BBIC
* Vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning och har arbetet med SoL och LVU.
* Vara självständig och kunna handlägga alla ärenden oavsett komplexitet
* Ha fördjupad kunskap om handläggningsprocessens alla delar och kan lära ut dessa till andra
* Vara trygg i att göra egna bedömningar och långsiktiga analyser av behov
* Ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, då arbetet bl.a. innebär att du granskar utredningar, beslutsunderlag m.m.

Meriterande:
* Erfarenhet av att föredra i domstol - självständigt eller med stöd av jurist
* Erfarenhet av att handleda andra

Du är självständig och självgående i ditt arbete. Att utföra ett kvalitativt och rättssäkert arbete behöver vara viktigt för dig. Som person är du tydlig, kommunikativ och strukturerad. Du har en hög grad av personlig mognad och självkännedom. Du har också förmåga att strukturera och organisera ditt dagliga arbete samt god dokumentationsförmåga.

Du har B-körkort samt körvana.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Älvkarleby kommun strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald och jämställdhet bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar.

För att främja hälsa har Älvkarleby kommun rökfri arbetstid samt att vi erbjuder friskvårdbidrag eller en friskvårdstimme på arbetstid varje vecka. Därutöver erbjuder vi:

• flexibel arbetstid
• semesterväxling
• föräldrapenningtillägg
• avtalsförsäkringar
• löneväxling

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.

Sammanfattning

Liknande jobb