Kyrkoherde 100% till Södra Lapplands pastorat

Kyrkoherde 100% till Södra Lapplands pastorat

Arbetsbeskrivning

Bakgrund
Sedan 2014 ingår fem församlingar: Dorotea-Risbäck, Lycksele, Stensele, Vilhelmina och Åsele-Fredrika i ett pastorat med namnet Södra Lapplands pastorat. Detta pastorat är landets till ytan största och omfattar ca 26 700 km2 av Västerbottens län och landskapet Lappland. Området består av vidsträckta skogs- och fjällbygder med Ångermanälvens, Umeälvens och Vindelälvens älvdalar.
Här finns fem kommuner med en befolkning på ca 29 000 personer varav 19 552 idag är kyrko-tillhöriga. Ett mycket stort antal människor engageras här årligen i församlingarnas alla verksamheter och ca 300 deltar i frivilligt diakonalt arbete, kyrk- och gudstjänstvärdskap samt ungdomsledararbete. Svenska kyrkan i södra Lappland skapar på detta sätt sammanhållning och gemenskap i glesbygdens viktiga samhällsbygge.
Pastoratets medarbetare och förtroendevalda verkar i ett område med storslagen natur. Centralorterna är belägna i skogslandet med någon timmes färd till fjällvärlden. Inom pastoratet finns gymnasial utbildning på tre orter samt distansutbildningar på högskola. Tillgång till barnomsorg är god på samtliga centralorter. Regionen har bra sjukvård och ett lasarett i Lycksele med förlossningsavdelning och sjukhuskyrka.
Historiskt är detta ursprungligen samiskt bosättningsområde och samtliga kommuner här är samiska förvaltningskommuner, vilket bl a innebär att samer har rätt till viss samhällsservice och undervisning på det egna språket. Sedan Svenska kyrkans vitbok om oförrätter gentemot samerna gavs ut 2016, har arbete påbörjats inom Södra Lapplands pastorat med att återskapa förtroendet hos det samiska samhället. Konkreta initiativ har tagits för att inkludera samer och samisk kultur i gudstjänstliv och vardagliga verksamheter.
Ett genombrott i relationsbygge ägde rum i samband med förberedelser och genomförande av den stora repatrieringen och återbördande av mänskliga kvarlevor i Lycksele, sommaren 2019. Efter detta bygger Lycksele församling långsamt upp samverkan och samarbete med Lycksele sameförening och individer i dess omgivning.
Pastoratet har ställt en plats till förfogande för kommande samiska återbördanden och begravningar på skogskyrkogården i Lycksele och en ny ceremoni är snart stundande.
Efter några år fick Södra Lapplands pastorat genomgå en smärtsam kris med arbetsmiljöproblem och svårigheter relaterade till att församlingar inte upplevde att deras enskilda behov togs till vara. Man kände sig centralstyrd och delar av pastoratet kände inte heller förtroende för organisation och ledning.
En lärpenning efter denna mycket krävande tid är att ”mjuka” frågor och sociala sammanhang måste tas på allvar och redas ut innan en organisation byggd på gemenskap och samverkan kan skapas. Historiskt har stora avstånd i dessa bygder hindrat människor från att mötas vilket skapat olika kulturer i pastoratets församlingar. Detta var känt före sammanslagningen men blir nu och i framtiden en mycket stark anledning till att förtydliga och flytta fram församlingarnas unikhet och betydelse.
Under 2019 har ett omfattande arbete genomförts för att komma till rätta med de arbetsmiljö-problem som varit aktuella. Församlingarna har bland annat fått delta i konsultledda gruppsamtal vilka resulterat i utlåtanden som nu är värdefulla verktyg i strävandet efter fortsatt förbättring.
Det är pastoratets församlingar som är kyrkan. Den förtröttas inte av motgångar och blir i stället allt starkare i att oförtrutet visa på hopp, fred, omsorg, människors lika värde och på Kristus som vårt föredöme.

Tjänstebeskrivning
Förre kyrkoherden kommer att gå i pension och vi söker nu en ny kyrkoherde till pastoratet.
Vi vill att vår nya herde är en andlig ledare för församlingarna i deras arbete med att hjälpa människor att upptäcka det överflödande liv som Kristus erbjuder varje människa.
Att kunna inspirera och med tydliga direktiv hålla samman vårt stora pastorat är grundläggande egenskaper, och för att klara detta krävs också insikt och kunskap i att verka på landsorten samt erfarenheter av väckelsebygd.
Vi söker Dig som:
* som har några års erfarenhet som kyrkoherde
* som vill leda församlingarna in i ett andligt och teologiskt utvecklingsarbete
* som är lyhörd, kommunikativ och löser problem i en anda av samverkan
* som bekräftar och ger medarbetare möjlighet att växa i uppgift och ansvar
* som har goda kunskaper om arbetsgivarfrågor och kyrklig organisation
* som vill leda och motivera medarbetare, ideella och förtroendevalda mot gemensamma
* mål och som ser möjligheter i samverkan och kommunikation i glesbygd
* har körkort B


Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan bli aktuellt
Tillträde efter överenskommelse
Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar skall vara oss tillhanda senast 2020-04-22 på adress:
Södra Lapplands pastorat, Storgatan 51,921 32 Lycksele eller: sodra.lapplands.pastorat@svenskakyrkan.se


För mer information:
Kyrkoherde: Helén Lundberg, 0950-276 71
helén.lundberg@svenskakyrkan.se
Kyrkorådets ordf: Agneta Thellbro, tel 070-228 53 28
agneta.thellbro@svenskakyrkan.se
Fackligt ombud KyrkA Peter Werner 0911-27 41 15
peter.werner@svenskakyrkan.se


Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Församlingsherde Ann Sofie Elveljung Johansson
0940-372 04
Kyrkogårdsföreståndare Patrik Nilsson
0940-372 14
Församlingsherde Ann Sofie Elveljung Johansson
0940-372 04
Kyrkogårdsföreståndare Patrik Nilsson
0940-372 14
fastighets- och kyrkogårdschef Hans-Olof Dahlberg
0950-276 73
Kyrkoherde Kent Nordin
0950-276 65
Församlingsrådets ordförande Göran Hahlin
070-680 84 33
Församlingsherde Ann Sofie Elveljung
0940-372 04
Församlingsrådets ordförande Christina Holmgren
070-600 48 32
Församlingsrådets ordförande Torsten Lundborg
070-696 33 05

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södra Lapplands Pastorats Kansli Lycksele
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 april 2020
  • Ansök senast: 22 april 2020

Besöksadress

Storgatan 51
Lycksele

Postadress

Storgatan 51
Lycksele, 92132

Liknande jobb


Kyrkoherde Fors och Ragunda församlingar

Kyrkoherde Fors och Ragunda församlingar

3 augusti 2020

Är du Brännkyrkas nya herde?

Är du Brännkyrkas nya herde?

31 juli 2020

Kyrkoherde

Kyrkoherde

16 juni 2020

Kyrkoherde

18 oktober 2010