Lab Assistant

Lab Assistant

Arbetsbeskrivning

ABC Labs
ABC Labs grundades under våren 2020 med anledning av den pågående COVID-19-pandemin, för att snabbt skala upp den nationella testkapaciteten i samarbete med digitala och fysiska vårdgivare. Samtidigt skapas en infrastruktur som möjliggör kostnadseffektiv och storskalig testning även efter pandemin. Mindre än två månader efter att den första anställda började på ABC genomförde vi vår första analys och mindre än fem månader senare är vi en av de mest signifikanta privata aktörerna i den nationella strategin mot COVID-19. Vad som kännetecknar ABC och de som jobbar här är snabbhet och flexibilitet utan att någonsin kompromissa med kvaliteten. Vi jobbar som ett team där alla bidrar till bra arbetskultur. Vi firar våra framsteg och strävar konstant efter förbättring. Vi jobbar hårt för att vi vet att vi gör skillnad, inte bara i vår roll som laboratorium utan även i ett bredare samhälleligt perspektiv.


ABC Labs expanderar och söker nu en labbassistent för deltidsarbete. Labbet är beläget i nya och moderna lokaler på Biomedicum, Campus Solna.


Arbetsbeskrivning och ansvarsområden
Rollen som labbassistent består av ta assistera i processen att ta emot och processa COVID-19-prover med PCR-teknik.

Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som är tillgänglig för en deltidstjänst. Vår ideala kandidat studerar en masterutbildning inom relevant ämnesområde, exempelvis molekylärbiologi och kunskap om Good Laboratory Practice (GLP). Du bör känna dig bekväm med att jobba i ett kliniskt laboratorium.


För att passa i den här rollen är du komfortabel med att självständigt planera och dokumentera ditt arbete. Som person är du initiativrik, driven, noggrann och har god samarbetsförmåga. Eftersom labbet är relativt nystartat bör du gilla att vara en del av en kontinuerlig förbättringsprocess.

Ansökan
Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan.


----------------------------------------------------------------------------------------

ABC Labs
ABC Labs is a company created during Spring 2020 in response to the ongoing COVID-19 pandemic to quickly scale-up national testing capacity and deploy testing through partnerships with digital and physical care providers - creating an infrastructure for producing cost-effective high throughput testing post-pandemic. In less than two month after the first employees started at ABC, we performed our first analyses, and less than five months later, we are one of the most significant private actors supporting the national strategy against COVID-19. Speed and flexibility without ever compromising quality is characteristic of ABC and the people working here. We work as a team, everybody contributes to the culture of having fun and striving for being the best. We celebrate progress and constantly strive for improvement. We work hard, because we know we are making a difference, not only in our space of laboratory, but also on a wider societal scale.

ABC Labs is now expanding and looking for a Lab Assistant.
The lab is located in new and modern facilities at Biomedicum, Campus Solna.

Job description and responsibilities
The role as Lab Assistant includes responsibility for assisting in receiving and processing COVID-19 samples with PCR techniques.

Qualifications and characteristics
We are looking for someone who is readily available to work part time. Our ideal candidate currently studies a masters in within a relevant education, e.g., molecular biology or similar and knowledge on Good Laboratory Practice (GLP). Feeling comfortable working in a clinical lab environment is a prerequisite.

You feel comfortable with independently planning and documenting your work. It is important that you are flexible and have good collaboration skills. As a person you are driven, thorough, structured and communicative. Since the lab is relatively newly started it is good if you like to be part of improvement processes.

Application
Applications will be handled on a rolling basis, so do not hesitate to send your application

Sammanfattning

  • Arbetsplats: ABC Labs AB
  • 10 platser
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 december 2021
  • Ansök senast: 31 december 2021

Postadress

Solnavägen 9
SOLNA, 17165

Liknande jobb


Laboratorietekniker, Klinisk mikrobiolog, Laboratoriemedicin, Umeå

Laboratorietekniker, Klinisk mikrobiolog, Laboratoriemedicin, Umeå

18 januari 2022

Laboratorieassistent

Laboratorieassistent

18 januari 2022

18 januari 2022