Länsantikvarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen har en viktig roll då det gäller kultur och samhällsbyggnadsfrågor i länet.Kultur och samhällsbygg-nadsenheten, där tjänsten hör till, är vi ca 23 medarbetare som arbetar med frågor som rör samhällsplanering- och kommunikation, bostad, krishantering och kulturmiljö.Främst arbetar vi med handläggning av ärenden och remis-ser inom de olika områdena.Ärendena är på olika sätt, utifrån olika lagstiftningar, en del av samhällsplanerings-processerna i samhället.

Arbetsuppgifter
Du kommer att fungera som kulturmiljöstrateg och samordna länsstyrelsens strategiska och övergripande kulturmiljöfrågor.En av dina arbetsuppgifter blir att utveckla länsstyrelsens arbete med strategiska och övergripande kulturmiljöfrågor där bla aktualiseringen av Kulturmiljöprogram för Östergötland ingår.Du kommer även att ansvara för bl a sakanslaget från RAÄ samt fungera som projektledare för de projekt som länsstyrelsen bedriver med hjälp av dessa medel.Det blir i många fall din uppgift att företräda länsstyrelsen externt när det gäller övergripande kulturmiljö-frågor samt att delta i externa strategiska kulturmiljögrupper.Du kommer även att delta i andra sakområdens projekt som är på en övergripande nivå i den mån de berör kulturmiljö t ex miljömål, landsbygdsprogrammet, klimat och energifrågor, plan -och kommunikationsfrågor, riksintressefrågor, naturvårdsprojekt m fl.Du kommer att vara placerad på kultur- och samhällsbyggnadsenheten men arbeta tvärsektoriellt med flera enheter och statliga verk.

Vi vill att du har
relevant högskoleutbildning med antikvarisk inriktning.Tjänsten kräver mångårig erfarenhet från statligt arbete inom kulturmiljöområdet, gärna ifrån länsstyrelse eller annan statlig myndighet.
Dokumenterad erfarenhet av ärendehandläggning enligt KML, arbete med strategiska övergripande kulturmiljöfrågor samt sektorsövergripande arbete krävs.Erfarenhet av kommunalt arbete med kulturmiljöfrågor enligt Plan- och bygglagen eller Miljöbalken, kulturmiljöanalyser, kulturmiljöut-redningar, riksintresseutredningar, planeringsunderlag för fysisk planering eller erfarenhet av byggnadsvårdsarbete är meriterande.

Du är strukturerad, har god analysförmåga, har lätt för att samarbeta, är initiativrik och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Du är också van vid tvärsektoriellt arbete.Körkort är krav.Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningen är
Tillsvidare med tillträde snarast.

Vill du veta mer

Sammanfattning

Liknande jobb


Chef för kulturmiljöenheten

30 mars 2009

Chef för kulturmiljöenheten - länsantikvarie

9 januari 2009

Chef för museets publika avdelning

30 maj 2016

Länsantikvarie

21 mars 2017