Lärare F-3 till Backegårdsskolan

Lärare F-3 till Backegårdsskolan

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Backegårdsskolan är en kommunal skola som ligger naturskönt mellan sjön Bergsjön och Komettorget. Skolan har två spår från förskoleklass upp till årkurs 6. I nuläget har skolan ca 300 elever.

Skolan kännetecknas av ett varmt, vänligt och öppet klimat. Vi ser olikheter som berikande och en tillgång och som en naturlig del av utveckling och mänskligt samspel.

Alla på skolan arbetar för att eleverna ska känna sig välkomna och trygga. All personal har också ansvar för arbeta mot att eleverna ska kunna tillgodose sig kunskaper och uppnå sin fulla potential, kunskapsmässigt, emotionellt och socialt. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv.

Vi fokuserar på elevernas språkutveckling och alla lärarna deltar på kollegial kompetensutveckling för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Utbildningens syfte är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska stärka lärares kunskap om ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga.

Vi söker dig som förmåga att kunna skapa möjligheter för lärande på ett kreativt sätt. Du ska se arbetslaget som en tillgång och ha en vilja att arbeta tillsammans med övrig personal, framför allt i ditt "lilla årskurs-arbetslag" för att skapa strukturer, rutiner och en främjande lärsituation med stöd i pedagogiska metoder och arbetssätt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare F-3 och vill arbeta med eleverna i fokus. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande och har god kunskap i att praktiskt kunna skapa en lärmiljö för individers olika behov. Har du dessutom digital kunskap, använder digitala verktyg då det stärker lärandet är det ett plus. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, i så väl tal som skrift. Du kommer att jobba med elever från olika kulturer samt nyanlända elever så det är av vikt att du har ett intresse för andra kulturer och en god förmåga att hitta samarbetsformer samt skapa goda relationer till eleverna.

Vi värdesätter din förmåga att vara strukturerad och tydlig i ditt arbete. Du ska tycka att ett inkluderande arbetssätt är en tillgång, vara lyhörd och ha en mycket god samarbetsförmåga samt en förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov. Du ser helheter och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet enligt ovan angivna egenskaper och kvalifikationer.

Backegårdsskolan- Tillsammans för bästa skolan!

Välkommen med din ansökan!

Tjänsterna tillsätts under förbehåll att de inte tas i anspråk av interna skäl.

För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.


Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


Behörig lärare årskurs 2

24 november 2023

23 november 2023

Lärare F-3

Lärare F-3

22 november 2023