Lärare grundskolans tidigare år, Påskbergsskolan

Lärare grundskolans tidigare år, Påskbergsskolan

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Påskbergsskolan präglas av tanken om allas lika värde, delaktighet och möjlighet att växa, en skola där alla ska lyckas. Vi ska vara en skola där alla är trygga, känner delaktighet, ansvarstagande och lust att lära.

Påskbergsskolan är en F-9 skola som ligger i centrala Varberg och har cirka 550 elever och cirka 70 anställda. Skolan har ljusa, rymliga lokaler med möjlighet att anpassa till önskad lärmiljö. Den stimulerande utemiljön inbjuder till möjligheter för lärande utanför skolan.

På skolan arbetar engagerade pedagoger som lägger tid och kraft på att skapa en lugn och trygg skola, vilket medför ett gott arbetsklimat för elever och personal. Pedagogerna arbetar för att alla elever ska nå målen och komma längre i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Skolan arbetar förebyggande och främjande och har rutiner för att upptäcka elever med eventuellt behov av särskilt stöd.

Vår verksamhet i skola och fritidshem genomsyras av systematisk analys och utveckling av undervisningen som utgår från elevernas förförståelse.

Vårt värdegrundsarbete präglas av ett normkritiskt förhållningssätt inom hela verksamheten.

Skolan är uppdelad i arbetslag som är kopplade till varje stadie. På skolan finns det strukturer och mötesformer för elevhälsoarbete, arbetslagsmöte samt kollegialt och kollaborativt lärande. Fokus i det kollegiala lärandet är kopplat till vår utvecklingsplan. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med att skapa kända strukturer kring arbetet med elevhälsa samt tillgängliga lärmiljöer.

ARBETSUPPGIFTER
Undervisning i Sv och NO i årkurs 5.

Om ordinarie lärare återkommer tidigare så kan undervisning även ske i årkurs 4 och 6.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare i Sv och NO för åk 5.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Kommunens policy är att erbjuda alla sina anställda önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att även för de tjänster som utannonseras som deltider, så finns möjlighet att önska högre sysselsättning. De utökningar som erbjuds kan innebära kombinationer av arbetsuppgifter och arbetsplatser.

Om du erbjuds anställning inom förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Slottsskolan F-6 söker lärare i årskurs 4-6

Slottsskolan F-6 söker lärare i årskurs 4-6

24 mars 2023

Musiklärare till Sävstaskolan

Musiklärare till Sävstaskolan

27 mars 2023

MYP Teacher - English Language and Literature

MYP Teacher - English Language and Literature

27 mars 2023

27 mars 2023