Lärare i fritidshem Österslövs skola

Lärare i fritidshem Österslövs skola

Arbetsbeskrivning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Österslövs skola och fritidshem (F-3) är en mindre och välfungerade byskola cirka 10 minuter norr om Kristianstad (cirka100 elever) med goda resultat inom både trygghet, trivsel och måluppfyllelse i ämnena. Vi har en stabil organisation med få lärarbyten och rektorsbyten; en av flera viktiga förutsättningar för goda resultat.

Vi har behörig personal på fritidshemmet i varje klass. På fritidshemmet har vi både elever från F-3 och 4-6 inskrivna (totalt ca 110 elever). Eleverna från Fjälkestads skola (år 4-6) kommer till fritidsklubben efter skoldagens slut med buss medan de yngre eleverna redan finns på skolan (F-3).

Som lärare i fritidshem har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet men samverkar även med lärarna under skoltid. Gemensam tid för planering och utvecklingsarbete ges varje vecka med såväl kollegor på fritidshemmet som i skolan. Hos oss följer man som lärare i fritidshem sin elevgrupp från f-klass upp till och med år 3 för att öka tryggheten under de första skolåren.

Både rektor och pedagoger har ett stort engagemang kring elevernas mående och måluppfyllelse, en tydlig vilja att lära nytt och gör gärna det lilla extra för att eleverna ska lyckas under sin tid hos oss. Vi trivs och har roligt tillsammans i vardagen. Under de närmaste åren kommer våra två skolor (Österslövs skola & Fjälkestads skola) att slås samman till en, när ny skola (F-6) ska byggas i Österslöv, vilket blir en spännande resa. Den nya skolan blir fortfarande den lilla skolan på landet men med fördelen att både låg- och mellanstadiet finns under samma tak i moderna byggnader.

Välkommen med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i något ämne och arbete som resurs i skolan inom F-3.undervisning i skolan. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande.

Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.

Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också. Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem och det är meriterande om du även har lärarlegitimation för årskurs 1-6 i något av ämnena bild, idrott och musik i grundskolan. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem är det meriterande liksom erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet.

Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation.

Du har förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig . Förmåga att välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs i arbetet. Du har förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd samt förmåga att stödja elever i att hantera konflikter som uppstår. Vi vill även att du har kunskap och intresse kring olika kulturer.

Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet. Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan. Möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver både vid öppning och stängning av fritidshemmet är ett krav.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.


ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sammanfattning

Liknande jobb


Idrottslärare/Lärare i fritidshem, till Klämmestorpsskolan F-6

2 december 2022

Lärare i fritidshem med behörighet i musik till Gunnestorpsskolan

Lärare i fritidshem med behörighet i musik till Gunnestorpsskolan

2 december 2022

2 december 2022