Lärare i fritidshem Söråkers skola

Lärare i fritidshem Söråkers skola

Arbetsbeskrivning

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv.


Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Beskrivning
Vi söker fritidlärare som jobbar både under skoldagen och under fritidsverksamheten.

Ett större ansvar för skolans rastaktiviteter under skoldagen. Du delar vår värdegrund.

Vi skapar en miljö där alla känner sig trygga, accepterade och blir lika behandlade. Genom att vi skapar, anpassar och tillrättalägger undervisningen ger vi våra elever förutsättningar att lyckas. Vi fokuserar på elevers behov. Vi lägger fokus på det som fungerar och energi på lösningar och på hur vi önskar att det skall vara i stället för på problem. Vi bemöter alla elever lugnt och med respekt. Vi tror på hög måluppfyllelse genom att ha ständig fokus på undervisningen och hjälpa eleven att sätta egna höga mål. Genom att tydliggöra undervisningens mål, utveckla elevens verktyg i undervisningen och förmåga att reflektera över sitt lärande ökar elevens möjlighet att delta och påverka lärandet. Vi leder, skapar och tror på den goda relationen med våra elevers vårdnadshavare. 

Arbetsuppgifter
Tjänsten är fördelad 50% i skola och 50% på fritidshemmet.

Under förmiddagen har du tillsammans med klassansvariga i den årskurs du jobbar en viktig roll att skapa en grund och trygghet för ett långsiktigt lärande.  

På fritidshemmet är du delaktig i att genomföra planerade aktiviteter och undervisning. Du är en del av teamet för fritidshemmet och bidrar med kunskap och idéer till teammöten för att utveckla verksamheten.

Du kommer att tillhöra arbetslag fritids och ansvara tillsammans för att skapa en tillgänglig lärmiljö genom ledning och stimulans för alla elever.  Du ansvarar tillsammans med ditt arbetslag för fritidsverksamheten samt rastverksamheten. Du samverkar med övriga arbetslag på skolan.

Kvalifikationer
Du är behörig lärare med legitimation i fritidshemmet eller motsvarande.

Du är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt för samarbete. Du skapar en tillgänglig lärmiljö där eleverna utvecklas och når målen. Du har god kunskap om skolans läroplan, skollag samt andra styrdokument. Du värnar om varje elevs bästa, har förmågan att möta varje elev utifrån sina förmågor samt ett professionellt bemötande.

Villkor
Tillsvidareanställning med semestertjänst.

Ange alltid referensnummer i din ansökan. Vid eventuell övertalighet omprövas alla rekryteringar. Betyg, examensbevis och intyg uppvisas vid eventuell intervju. Före anställning ska giltigt utdrag från belastningsregistret för skola och barnomsorg lämnas in. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.

Rekrytering sker löpande. 

Vid eventuell övertalighet omprövas alla rekryteringar.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Sammanfattning

Liknande jobb


Fritidsledare Södra rektorsområdet i Borgholm

Fritidsledare Södra rektorsområdet i Borgholm

18 juni 2021

Grundlärare mot fritidshem

Grundlärare mot fritidshem

18 juni 2021

Vi söker en kollega till fritids

Vi söker en kollega till fritids

18 juni 2021

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem

Fritidspedagog/Grundlärare i fritidshem

18 juni 2021