Lärare i fritidshem till Trollängsskolan

Lärare i fritidshem till Trollängsskolan

Arbetsbeskrivning

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Trollängsskolan hör till område Sydväst och ligger i den södra delen av Göteborg.
Trollängsskolan är en enparallellig skola, med cirka 200 elever. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och personal. Pedagogerna arbetar i arbetslag med syftet att eleverna blir trygga med fler vuxna.

Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka. Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet, trivsel och utvecklas i sitt skolarbete. Goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och personal är viktiga i det arbetet. Vi försöker ständigt att utveckla verksamheten och erbjuder eleverna varierande och stimulerande lärandemiljöer. Vi arbetar även aktivt och strukturerat med elevers delaktighet genom att bjuda in dem som aktörer i sitt eget lärande. På skolan finns ett elevhälsoteam som finns till stöd och rådgivning för elever, personal och vårdnadshavare.

På Trollängsskolans fritidshem lägger vi upp arbetet genom lustfyllt lärande och lek som är en central del av fritidshemmens verksamhet. Vi vill ge barnen en meningsfull fritid, utmana och utveckla deras kreativitet, beakta arbetet med normer och värderingar genom att ha ett genusperspektiv samt ett normkritiskt tänkande. Läroplanen för Fritidshem är ett viktigt styrdokument.

Lärare i fritidshem/fritidspedagoger samverkar med lärarna i klassen under skoldagen och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp fritidshemmets verksamhet så att det stimulerar elevernas utveckling och lärande, främjar delaktighet och inflytande och erbjuder en meningsfull fritid.

Trollängsskolan har 2 fritidshem som samverkar med varandra.
Våra prioriterade mål är att;
• Utveckla fritidshemmets verksamhet genom att utveckla vår uteverksamhet.
• Ökad måluppfyllelse.
• Implementering av systematiskt kvalitetsarbete i arbetslagen.
För att kunna utveckla fritidshemmets verksamhet söker vi dig som är behörig lärare i fritidshem/fritidspedagog med stort engagemang för fritidshemmets verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem, har du erfarenhet av att arbeta i fritidshem är det meriterande. Det är även meriterande om du har kunskaper och känner glädje till musik i form av sång och spel.

För att passa i rollen vill vi att du har en god förmåga att arbeta målinriktat och att utveckla kvalitén på verksamheten. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.

Vi ser även gärna att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Samtidigt ser du möjligheter och finner glädje i att arbeta tillsammans med andra för att skapa en så utvecklande, inspirerande och utmanande fritidshemsverksamhet som möjligt. Du är nyfiken, initiativrik, nytänkande och vill utvecklas i ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor.

Du arbetar lågaffektivt och är lyhörd för elevernas olika behov. Du ger eleverna trygghet genom tydliga ramar samtidigt som du inbjuder till inflytande. Du har förmåga att sätta tydliga gränser och vara en god ledare.

Varmt välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 januari 2022

Smart och snäll vikarie till fritids

Smart och snäll vikarie till fritids

19 januari 2022

Resurs- och fritidspedagog

19 januari 2022