Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

- Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
- Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
- Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
- Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Välkommen till Rågsveds grundskola och grundsärskola. Vi är en F-6 skola i södra Stockholm med ca 270 elever. Grundsärskolan är relativt nystartad och består idag av 33 elever i årskurs F-9 och 19 medarbetare men förväntas växa framöver både i elevantal och medarbetare.


Vi arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, bland annat genom ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar lågaffektivt och använder oss av skolmedling för att lösa konflikter som uppstår.
Rörelse varje dag är ett naturligt arbetssätt på vår skola, vi arbetar strukturerat för att erbjuda rörelse minst 60 min varje dag. Vi vill att skolan ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats för elever och personal.Arbetsbeskrivning

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är du en del av hela grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem och samarbetar med arbetslagsledare för grundsärskolan och är tillsammans med ytterligare en person ansvarig för fritidsverksamheten på eftermiddagen. Under skoldagen samarbetar du med lärare och övriga resurser.


Du har en aktiv och viktig roll i implementerandet av läroplanens kapitel 4 med både samspelet under skoldagen med klasslärarna, mellan skoldagen och fritidsverksamheten och med själva fritidsverksamheten.


Fritidsverksamheten ska genomsyras av Rågsveds grundskolas fokusområden - Kunskap, trygghet och rörelse och i din roll bidrar du till det.


Kvalifikationer

- Vi söker dig som har lärarlegitimation från fritidspedagogexamen/examen lärare mot fritidshem. Gärna med erfarenhet av grundsärskola

- Du har tidigare erfarenhet av elever inom grundsärskolans målgrupp.

- Du är en lugn trygg och stabil pedagog som har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

- Du är en tydlig ledare som har höga förväntningar på elever, dig själv och verksamheten. Du har också en klar vision av hur arbetet i fritidshemmet på eftermiddagarna kan se ut.


Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av grundsärskola.
Det är också meriterande om du har kunskap och erfarenhet av tecken som stöd, bildkommunikation och lågaffektivt bemötande.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


2 Fritidspedagoger /Grundlärare till Furuskolan, Jörn

2 Fritidspedagoger /Grundlärare till Furuskolan, Jörn

16 april 2021

16 april 2021

16 april 2021