Lärare i spanska

Lärare i spanska

Arbetsbeskrivning

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg präglar samhällsutvecklingen. Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och ca 1100 är anställda i kommunen. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av 10 bebodda öar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en tydlig och engagerad lärare som kan lägga upp sin undervisning så den passar såväl gruppens som individens individuella förutsättningar.

Uppdraget innebär undervisning i spanska på Brattebergsskolan åk 7-9. Du kommer samverka med en ämneskollega samt ditt arbetslag.

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Mentorskap ingår i åk 8. Mentorsskapet innebär bland annat att stödja och uppmuntra eleven i sin skolgång så eleven ges goda förutsättningar att nå god måluppfyllelse i samtliga ämnen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som

• Är behörig och legitimerad i spanska

• Har god ledarskapsförmåga

• Medvetet prioriterar läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande

• Arbetar med utvärdering och reflektion som ett medel att utveckla elevernas lärandemiljö

• Vill arbeta i arbetslag i en lärandemiljö med betoning på gemensamt förhållningssätt

• Har god förmåga att samarbeta med elever, kollegor och föräldrar. Ingen erfarenhet krävs men har du erfarenhet av undervisning på högstadiet är det meriterande.

ÖVRIGT
Vi undanber oss all kontakt från mediesäljare då vi redan tagit ställning till i vilka kanaler vi önskar annonsera.

Sammanfattning

Liknande jobb


8 december 2023

Teacher, Wood / Metal

Teacher, Wood / Metal

8 december 2023

Lärare i matematik och NO på Vifolkaskolan 7-9

8 december 2023

8 december 2023