Lärare i svenska för invandrare/Sv som 2:a språk

Arbetsbeskrivning

Lärare i svenska för invandrare/svenska som andraspråk i Tomellilla och Sjöbo

Merit utbildning AB är ett litet företag som drivs av pedagoger.Vi söker lärare i svenska för invandrare till utbildningen Sfi med grundläggande vuxenutbildning som vi genomför på uppdrag av Sjöbo och Tomelilla kommun.På Merit utbildning arbetar vi med en arbetsriktad sfi som utgår från deltagarens erfarenheter och framtidsplaner.Studierna i sfi kan kombineras med kärnämnesstudier, meritportfölj, praktik, förberedelse för validering, studie- och yrkesvägledning och förberedelser för att starta eget företag.Målet med utbildningen är förutom betyg att vara förberedd för arbete eller vidare studier.

Vi söker två lärare i svenska för invandrare som
.har behörighet att undervisa i svenska för invandrare
.har erfarenhet av läs- och skrivinlärning
.har erfarenhet och intresse av att i språkutvecklingen utgå från deltagarens erfarenheter och framtidsplaner
.är intresserad av att utveckla nya arbetssätt och metoder
Arbetsplats: Tomelilla och Sjöbo

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Meritutbildning
  • 2 platser
  • Heltid
  • Publicerat: 19 juni 2008
  • Ansök senast: 2 juli 2008

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010