Lärare i Svenska som andraspråk - Bagarmossens skola årskurs F-3

Lärare i Svenska som andraspråk - Bagarmossens skola årskurs F-3

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Bagarmossens skola är en väl fungerande och omtyckt kommunal F-9 skola bestående av ca 850 elever.

Vi är idag 125 medarbetare som trivs och arbetar tillsammans. Skolan är belägen i närheten av Bagarmossens tunnelbanestation. Tack vare skolans läge kan vi med lätthet nyttja och ta del av stadens stora kulturutbud, idrottsanläggningar och närliggande naturområden.

Medarbetarna på skolan är engagerade och med höga förväntningar på sig själva, varandra och våra elever. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam där skolledning, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagoger /-lärare ingår. I anknytning till elevhälsoteamet finns skolans trygghetsgrupp och rastverksamhet. Sammantaget är detta en viktig del i vårt gemensamma och förebyggande elevhälsoarbete här på Bagarmossens skola.

Vårt gemensamma ledord är att "Det är viktigt för mig att det går bra för dig" och vi som arbetar här vill därför också skapa goda förutsättningar för just detta. Vi arbetar aktivt med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån en en helhetssyn kring elevens hela skoldag. Elevhälsans arbete börjar alltid i klassrummet.

Arbetsbeskrivning
Vi söker nu dig som är behörig och legitimerad lärare i Svenska som andraspråk. Du kommer i din tjänst, tillsammans med berörda klass- och ämneslärare, ansvara för undervisning och kartläggning av våra elever i åk F-3. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete inom aktuellt ansvarsområde. Om du även har legitimation i andra ämnen än Svenska som andraspråk ser vi det som meriterande. Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Arbetet som lärare på Bagarmossens skola sker både individuellt, men också i olika arbetsgrupper och arbetslag, en god initiativ- och samarbetsförmåga är därför en förutsättning för att arbeta här hos oss. I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi också en trygg miljö för våra elever, en trygghet som sedan är grunden till all inlärning. Värdegrundsarbetet är en naturlig och viktig del för oss och våra elever. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka, på så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang där vi trivs tillsammans!

Vår målsättning är att alla våra elever ska lämna Bagarmossens skola med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och den egna förmågan. Vi värdesätter ett tydligt ledarskap där du också kan sätta gränser. Vi vill att du tillvaratar elevernas lekfullhet och kreativitet. Du har elevens bästa i fokus, ser deras olika behov och utifrån ett relationellt förhållningssätt skapar de bästa förutsättningarna för var enskild elev. Att bygga goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare ser vi därför som en naturlig del i arbetet. I gengäld erbjuder vi dig ett stimulerande arbete med stor frihet under ansvar.

På skolan finns det även en särskild undervisningsgrupp inom respektive stadium årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 samt RSU- och CSI-grupper.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har arbetat i några år och därmed hunnit erövra egen erfarenhet och kunskap kring det pedagogiska arbetet. Du bör även ha en väl utvecklad förmåga till samarbete utifrån ett relationsskapande förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet och att det känns bra för både dig och oss.

Välkommen med din ansökan!

Övrig
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vikariera i grundskola F-3 med Lärarpoolen!

Vikariera i grundskola F-3 med Lärarpoolen!

10 juni 2024

Vislandaskolan söker lågstadielärare

Vislandaskolan söker lågstadielärare

12 juni 2024

12 juni 2024