Lärare i träslöjd till Nordhemsskolan

Arbetsbeskrivning

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.

På Nordhemsskolan går det cirka 800 elever i årskurs F-9. Vi har även fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Till skolan hör också en särskola och en introduktionsgrupp.


ARBETSUPPGIFTER
Är du legitimerad lärare med behörighet att undervisa i träslöjd?

Nordhemsskolan söker dig som med energi och glädje vill arbeta med undervisning, lärande och ämnesutveckling på vårt högstadium. Du vill med ett tydligt ledarskap, ett prestigelöst förhållningssätt och goda ämneskunskaper göra skillnad för våra elever.

Vi söker nu en träslöjdslärare som vill undervisa på vårt högstadium. Tillsammans med elever, dina ämneskollegor och ditt arbetslag planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du undervisningen. Du arbetar för att synliggöra dina ämnen på skolan och för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.

Som lärare på Nordhemsskolans högstadium är du också mentor för en grupp elever. Mentorskapet kräver att du vill och kan ta ett helhetsgrepp om dina mentorselevers skolgång.


KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i träslöjd.

Du har en god förmåga att bygga och upprätthålla goda relationer till såväl elever och vårdnadshavare som till kollegor.

Vi söker dig som är en skicklig pedagog med goda ämneskunskaper som med tydligt ledarskap och i praktisk handling arbetar för elevernas lärande, trygghet och utveckling. Du har en mycket god förmåga att ta till vara på varje elevs inneboende nyfikenhet och kreativitet och anpassar undervisningen efter de elever som går i dina klasser. Du prövar systematiskt nya metoder för att nå alla elever. Du har ett inkluderande förhållningssätt som utgår från att varje elev är en tillgång i klassrummet och där du arbetar aktivt för att göra varje elev delaktig i sitt eget lärande.

Du dokumenterar elevernas lärande så att vårdnadshavare, skolpersonal och den enskilda eleven enkelt kan följa studieresultaten och kunskapsutvecklingen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Elisabeth Ahlqvist-Johansson
031-365 82 90, 0707-61 09 79
Tf rektor t.o.m. vecka 26 Mikael Hallberg
070-785 00 90
Tf rektor fr.o.m. v 27 Rickard Öh

Områdeschef skola Jonas Fransson
031-365 81 74
Enhetschef Kulturskolan City Pia Ask
031 3658017
Rektor Annette Frisk

Kommunikationschef Ulrika Stridvall Dahlén
031-365 86 75, 072-537 86 02
Enhetschef (v28 o v29) Anette Janson
031-3658440
Enhetschef (v30) Micael Gustafsson
031-365 93 80
Metodutvecklare Boende och Personligtstöd IFO-FH Petra Schulze
031-365 80 56

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs stad., SDF Majorna-Linné Göteborg
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-01-09 .
  • Publicerat: 25 november 2016

Besöksadress

Kustgatan 10
None

Postadress

Box 12013
Göteborg, 40241

Liknande jobb


27 november 2020

27 november 2020

Lärare i teknik åk 7-9, vikariat 60%

27 november 2020