Lärare matematik årskurs 4-9

Lärare matematik årskurs 4-9

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 730 elever och ca 100 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 4-6 och 7-9, samundervisningsklass 7-9, särskild undervisningsgrupp för elever med specifika svårigheter 7-9 samt resursskola tal- och språk 4-9.
Skolan är lokalintegrerad med särskolan och ett samarbete finns.

Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att undervisa i matematik i årskurs 7-9. Du samplanerar tillsammans i ämneslag med kollegor och använder digitala verktyg bland annat kunskapsmatrisen och Teams.

I arbetsuppgifterna ingår kollegialt samarbete i ämnesgrupp för matematik vilket kan innebära samplanering och att utveckla ämnet tillsammans med kollegor.
Du kommer att ha mentorskap tillsammans med en kollega för en klass.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en engagerad medarbetare som är bra på att skapa relationer med elever och vårdnadshavare. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesövergripande i team med övriga kollegor.
Du är behörig och har legitimation.

Du ska vara insatt i tillgänglig lärmiljö, digitala verktyg och digital undervisning, samt kunna anpassa och analysera efter elevers behov. Tillsammans med kollegor driver du skolutveckling specifikt i din ämneskombination och är nyfiken på skolutveckling generellt.

Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
 
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
 
På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Kontaktpersoner på detta företaget

t.f rektor Kerstin Andersson
0498-269708, 070-4477671
Rektor Kerstin Andersson
0498-260708, 070-447 76 71

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Postadress

Region Gotland
Visby, 62181

Liknande jobb


Skarpatorpsskolan söker lärare i Hemkunskap

Skarpatorpsskolan söker lärare i Hemkunskap

20 april 2021

Idrott/MA-lärare till Åsö Grundskola

Idrott/MA-lärare till Åsö Grundskola

20 april 2021

Lärare i idrott och spanska till Djurgårdsskolan

Lärare i idrott och spanska till Djurgårdsskolan

20 april 2021

20 april 2021