Lärare mot fritidshem

Lärare mot fritidshem

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Bobergsskolan är en nybyggd och modern kommunal grundskola i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Skolan blev utnämnd till årets skolbyggnad 2020 och har helt fantastiska lokaler. Skolan är i en växande fas och skolan kommer 2023 att vara en fullt utbyggd F-9-skola.

Arbetsbeskrivning
Vi söker lärare mot fritidshemmet som vill ta ett stort ansvar i utvecklandet av att skapa ett fritids i världsklass. Som lärare mot fritidshemmet/fritidspedagog planerar och genomför du undervisning samt har ett pedagogiskt uppdrag vilket ska bidra till en stimulerande och utvecklande vistelse för eleverna under den samlade skoldagen.

Som lärare mot fritidshemmet/fritidspedagog arbetar du i ett samverkanslag tillsammans med lärare och barnskötare samt eventuella elevassistenter.

Som lärare mot fritidshemmet/fritidspedagog är en del av uppdraget att samverka under skoldagen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
-Planering, genomförande, utvärdering samt utveckling av det pedagogiska arbetet på fritidshemmet utifrån läroplanens fjärde kapitel  
-Planering, genomförande, utvärdering samt utveckling av undervisning under skoldagen i det ämne som du är legitimerad i
-Under skoldagen samverka (se nedan)
-Tillsyns- och omsorgsansvar
-Information och dokumentation samt administration
-Vårdnadshavarkontakter
-Rastansvar samt pedagogiska måltider
-Medverkan i skolans ämneslag

Samverkansuppdraget:
-Finnas nära och stödja elever vid övergångar mellan lektioner, raster och måltider samt övergången från skola till fritids
-Stödja elever under lektioner på individ- och/eller gruppnivå utifrån identifierade behov i dialog med ansvarig lärare
-Finnas nära och stödja elever under raster och måltider
-Genomföra schemalagda lektioner vid frånvaro


Vi behöver lärare som tillsammans med oss bygger en skola där goda kunskapsresultat, studiero, trygghet och glädje står i fokus! Vi söker därför legitimerade lärare mot fritidshemmet/fritidspedagoger med behörighet och musik.

Film om Bobergsskolan:
https://youtu.be/5Rm40-6cc-0

Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad lärare mot fritidshemmet/Fritidspedagog
Som pedagog ska du ha arbetat med att utveckla delar av fritidshemmet. Du ska vara väl insatt i styrdokumenten och kan vara ett stöd i att utveckla skolans pedagogiska och didaktiska arbete. Du är van att arbeta i grupp och anpassar dig väl till olika situationer och människor.

 

 

Övrigt
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


2 oktober 2022

Lärare i fritidshem till Flatåsskolan

Lärare i fritidshem till Flatåsskolan

30 september 2022

Fritidspedagog till Tvärreds skola

Fritidspedagog till Tvärreds skola

30 september 2022