Lärare till Näldenskolan

Lärare till Näldenskolan

Arbetsbeskrivning

- Ett jobb med plats för att påverka
Inför höstterminen 2020 välkomnar vi dig som kan och vill göra skillnad för våra elever på Näldenskolan. Två lärartjänster där vi söker dig som är behörig att undervisa i årskurs 4-6 och årskurs 1-3 alternativt 1-7.
En dag på Näldenskolan
Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Du kommer hela tiden få omedelbar feedback på din insats i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs, skratt och diskussioner som uppstår.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling så att de fungerar socialt i samhället.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
För uppdraget som Lärare 4-6 söker vi dig med giltig behörighet och legitimation riktad mot årskurserna 4-6.
För uppdraget som Lärare 1-3 söker vi dig med giltig behörighet och legitimation riktad mot årskurserna 1-3 alternativt 1-7.
Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Utvecklas med glädje
På Näldenskolan har vi ett högt medarbetarengagemang. Ditt uppdrag är viktigt för att utveckla våra pedagogiska verksamheter. Krokoms kommuns vision är ”Vi gör plats för växtkraft”, som Lärare är du en viktig del i detta gemensamma arbete.
 
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Monica Göransson
0640-16520
Enhetschef Kerstin Lindstedt Jönsson
0640-16582
Rektor Magnus Sidén
0640-16722
Rektor Helen Sundin
070-6884008
Lärarförbundet Helena Åsemar
070-5392955
LR Stigge Pålsson
070-6293141
Rektor Malin Jonsson
0640-16769
Lärarförbundet Lotta Simonsson
0640-16754
LR Elisabeth Ouchterlony
0640-16749
Rektor Cederbergsskolan Merja Jönsson
070-3491771
Rektor Änge skola Malin Jonsson
0640-16769
Enhetschef Kerstin Lindstedt-Jönsson
0640-16582
Rektor Merja Jönsson
070-3491771
Förskolechef Marianne Gabrielsson
0640-16742
Rektor Anders Åsander
070-3491781
Förskolechef Gunilla Kvist
070-3400386
Stadsarkitekt Anne Dahlgren
0640-164 25
Bygg- och miljöchef Anna Holmer
0640-16408
Nina Olofsson
0640-164 49
Lilian Bergqvist
0640-16511
Michael Fredriksson
0640-16508
Verksamhetschef Irene Ahlnäs-Toft
0640-162 50
Koordinator Gudrun Olofsson
0640-163 15
Rektor Tomas Sjövall
0640-167 71
Lärarförbundet Anita Weimer
073 8004226
Förskolechef Gunilla Kvist
070-3400386
Rektor Malin Jonsson
0640-16769
Verksamhetschef Elisabeth Englund
0640-16166
Förskolechef Marianne Gabrielsson
0640-167 42
Verksamhetschef Eva Bromée
0640 - 168 31
Ombud Vårdförbundet Maria Kingstad
0640 - 672 08
Rektor Magnus Sidén
0640 - 167 22
Lärarförbundet Sara Davidsson
0640 - 163 53
Lärarnas Riksförbund Jenny Olofsson
0640 - 162 31
Lärarförbundet Sara Davidsson
0640 - 163 53
Lärarnas Riksförbund Jenny Olofsson
0640 - 162 31
Rektor Christina Olofsson
070 - 349 17 78
Rektor Christina Olofsson
070 349 17 78
Rektor Christina Olofsson
070-349 1778
Rektor Christina Olofsson
070 349 1778
Enhetschef arbetsmarknadsenheten Alf Eliasson
0640-168 61
Verksamhetschef IFO Helena Westin
0640-162 88
Fastighetschef Tomas Nilsson
070-327 98 42
Conny Häggman
0640-16423
Verksamhetschef Pia Hernerud
0640-162 91
Vårdförbundet Anna Hestner
0640-162 91
Vårdförbundet Marita Lind
070-2573953
Rektor Malin Jonsson
0640-167 69
Verksamhetschef Lilian Bergquist
0640-165 11
Rektor Helen Sundin
0640 162 05
Lärarförbundet Helena Åsemar
070 539 2955
Lärarnas Riksförbund Maria Andersson
070 871 4188
Rektor Tomas Sjövall
0640 16771
Lärarförbundet Anita Weimer
073 800 4226
Lärarnas Riksförbund Ann-Charlotte Ernehed
070 250 8613
Rektor Ulrika Persson
0640-162 22
IFO-chef Helena Westin
0640-16288
Enhetschef Myndighetsenheten Anette Furberg
0640-16278
Helene Wikner
0640-162 89
Liselott Åsberg,
0640-16863
Enhetschef Helena Aschenbrenner
0640-165 81
Enhetschef Viviann Larsson
0640-165 82
Rektor Helen Sundin
070-684008
Lärarförbundet Helena Åsemar
070-539 2955
Lärarnas Riksförbund Maria Andersson
070-871 4188
Förskolechef Gunilla Kvist
070-3400 386
Rektor Gunilla Kvist
070-3400 386
Enhetschef Öppna enheten Kristina Wallner
0640-16864
Verksamhetschef Elisabeth Englund
0640-161 66
Rektor Annika Lööf-Sjölund
0640-172 06
Sveriges Skolledarförbund Marianne Gabrielsson
0640-167 42
Lärarförbundet Anita Weimer
073-800 42 26
Verksamhetschef Kajsa Eklund
0640-161 64
Rektor Magnus Sidén
0640-172 06
Lärarförbundet Anita Weimer
073 - 800 42 26
Rektor Magnus Sidén
0640-167 22
Lärarförbundet Sara Davidsson
0640-163 53
Lärarnas Riksförbund Jenny Olofsson
0640-162 31
Enhetschef Helena Lindberg
0640-16314 070-2427737
Verksamhetschef/MAS Pia Hernerud
0640-16291 070-3491751
Biståndshandläggare Maith Ottosson
0640-16301
Förvaltningschef Ulf Norring
0640-16290
Förskolechef Ing-Marie Olsson
0640-17205 070-3491779
Rektor Malin Jonsson
0640-167 69
Bygg- och miljöchef Anna Holmer
0640-16408
Vision Nina Olofsson
0640-164 49
Rektor Annika Lööf-Sjölund
0640-17206
Iréne Ahlnäs-Toft
0640-162 50
Gudrun Olofsson
0640-163 15
Verksamhetschef Hemtjänsten Lilian Bergqvist
0640-16511
Enehtschef Michael Fredriksson
0640-16508
Verksamhetschef Stöd och service Mats Danielsson
0640-162 93
IFO-chef Helena Westin
0640-162 88
Enhetschef Refugio Nina Elnerud
0640-162 54
Vision Helene Wikner
0640-162 89
Akademikerförbundet SSR Liselott Åsberg
0640-168 63
Kommunal Lohla Persson
0640-168 86
Enhetschef Nina Elnerud
0640-162 54
1:e Socialsekreterare Elin Ring
0640 - 162 86
Vision Helene Wikner
070 - 349 17 13
Enhetschef Viviann Larsson
0640-16582
Enhetschef Helena Aschenbrenner
0640-16581
Rektor / Förskolechef Anders Åsander
0640-169 31
Vision Pija Welander
0640-172 00
Verksamhetschef Iréne Ahlnäs-Toft
0640-162 50
Koordinator Gudrun Olofsson
0640-163 15
Kanslichef Sara Anselmby
0640 - 16290
Enhetschef Helena Lindberg
0640-163 14
Verksamhetschef Pia Hernerud
0640-162 91
Vårdförbundet Anna Hestner
0640-165 85
Enhetschef Michael Fredriksson
0640-165 08
Verksamhetschef Lilian Bergqvist
0640-165 11
Förvaltningschef Birgitta Lundgren
0640-16161
Lärarnas Riksförbund Ann-Charlotte Ernehed
070 2508613
Enhetschef Helena Lindberg
0640 163 14
Arbetsterapeut Therese Ohlsson
070 349 1234
Stadsarkitekt Anne Dahlgren
0640-164 25
Kartingenjör Linda Eriksson
0640-161 48
Kartingenjör Conny Häggman
0640-163 23
Rektor/förskolechef Änge Barn- och Utbildningsomr. Gunilla Kvist
0640-167 41
Barn- och Utbildningschef Birgitta Lundgren
0640 161 61
Lärarförbundet Margareta Nordin
070 632 23 25
Avdelningschef Vatten och Renhållning Christer Thand
0640 164 41
Enhetschef Vatten Håkan Sandström
0640 164 42
Kommunal Håkan Källbom
070 349 17 25
Rektor Annika Lööf-Sjölund
0640 172 06
Rektor Malin Jonsson
0640 167 69
Fackliga nås genom kommunens växel
0640 161 00
Rektor Magnus Sidén
0640 167 22
Fackliga kontakter nås genom kommunens växel
0640 161 00
Rektor Helen Sundin
0640 161 05
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel
0640 161 00
Rektor Ulrika Persson
0640 162 22
Rektor Marianne Gabrielsson
0640 167 42
Förskolechef Ing-Marie Olsson
0640 172 05
Rektor Nyhedens skola Helen Sundin
0640 162 05
Rektor Änge skola Malin Jonsson
0640 167 96
Fackilga företrädare nås genom kommunens växel
0640 161 00
Rektor Änge Malin Jonsson
0640 167 69
Rektor Föllinge Anders Åsander
0640 169 31
Verksamhetschef förskola/fritids Elisabeth Englund
0640 161 66
Verksamhetschef grundskola Kajsa Eklund
0640 161 64
Rektor Annika Widén
0640 167 21
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel
0640-163 69
Förskolechef Marianne Gabrielsson
0640 167 42
Förskolechef Anders Åsander
0640 169 31
Rektor Malin Jonsson
0640 167 69
Förskolechef Gunilla Kvist
0640 167 41
Gunilla Kvist
0640 16741
Verksamhetschef förskola/fritidshem Elisabeth Englund
0640 161 66
Verksamhetschef Elevhälsan Eva Bromée
0640 168 31
Enhetschef Helena Aschenbrenner
0640 165 81
Enhetschef Viviann Larsson
0640 165 82
Bygg-och miljöchef Anna Holmer
0640-16408
IT-chef Åke Wilhelmsson
0640-16115
Tf Verksamhetschef Tord Wickzell
0640 161 53
Rektor Tomas Sjövall
0640 167 71
Rektor Annika Lööf-Sjölund
0640 172 06
Verksamhetschef / MAS Pia Hernerud
0640 16291
Enhetschef Jonathan Roth
0640 165 11
Enhetschef Michael Fredriksson
0640 165 08
Verksamhetschef / MAS Pia Hernerud
0640 162 91
Rektor Barbra Winqvist-Staaf
0640 169 29
Rektor Barbra Winqvist-Staaf
0640 169 29
PA-konsult Karoline Humble
0640 164 78
Personalchef Gunilla Sundqvist
0640 163 66
Chef Näringsliv, kultur och fritid Anna-Carin Svedén
0640 163 26
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
0640 163 33
Ekonomiadministratör / Facklig repressentant Eva Eriksson
0640 163 83
Rektor / Förskolechef Gunilla Kvist
0640 167 41
Rektor Barbara Winqvist-Staaf
0640 169 29
Enhetschef Nina Elnerud
0640 162 78
Enhetschef Öppna enheten Kristina Wallner
0640 168 64
1:e socialsekreterare Elin Ring
0640 162 86
Enhetschef LSS Ulla Dahlqvist
0640 162 26
Verksamhetschef Stöd och Service Mats Danielsson
0640 162 93
Förvaltningschef Birgitta Lundgren
0640 161 61
Enhetschef Kristina Wallner
0640 168 64
Rektor Gunilla Kvist
0640 167 41
Verksamhetschef Förskola / Fritidshem Elisabeth Englund
0640 161 66
Enhetschef Elisabeth Bladh
0640 164 69
Köksansvarig Nyhedens skola Henrik Jonsson
0640 162 24
Rektor Magnus Siden
0640 167 22
Enhetschef Nina Elnerud
0640 16278
Enhetschef Kristina Wallner
0640 16864
Enhetschef Viviann Larsson
0640 165 81
Kanslichef och tf Socialchef Sara Anselmby
0640 162 90
Rektor Barbara Winqvist-Staaf
0640 16929
Rektor Änge skola Ulrika Persson
0640 162 22
Rektor Kaxås skola Gunilla Kvist
0640 167 41
Förskolechef Inger Olsson
0640-16211
Enhetschef Viviann Larsson
0640-16582
Enehtschef Helena Aschenbrenner
0640-16581
Verksamhetschef Elisabeth Englund
0640 161 66
IFO-chef Helena Westin
0640 16288
Rektor Tomas Sjövall
0640-16771
Rektor Kristina Forslund
0640 161 85
Verksamhetschef Eva Bromée
0640 168 31
Ann Wimmerqvist
0640 167 41
Enhetschef Ann-Marie Ågran
0640 163 11
Eva Eklund
0640 162 51
Gudrun Olofsson
0640 163 15
Sara Comén
0640 163 14
Rektor Barbara Winqvist-Staaf
0640 169 32
Modersmålssamordnare Merja Jönsson
0640 161 71
Enhetschef Maud Ottosson
0640 168 11
Modersmålssamordnare Merja Jönsson
0640-16171
Barn- och utbildningschef Birgitta Lundgren
0640-16161
Enhetschef Myndighetsenheten Ida Totland
0640-162 77
Verksamhetschef Iréne Ahlnäs-Toft
0640 162 50
Biträndande chef Eva Eklund
0640 162 51
Biträdande chef Eva Eklund
0640 162 51
Verksamhetschef Stefan Konradsson
0640 161 53
Enhetschef Rebecca Dumky
0640 165 81
Enhetschef Viktoria Ersgaard
0640 165 82
Rektor Gunilla Kvist
0640 167 71
Enhetschef Michael Fredriksson
0640-16508
Gudrun Olofsson
0640-16315
Anna Holmer
0640-16408
Ekonomichef Pär Malmrot
0640- 164 63
Integrationschef Elisabeth Wickzell
0640-162 54
Enhetschef Refugio Liselott Larsson
0640-16256
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
0640 163 33
Kommuncontroller Hans Morén
0640 163 78
Irene Toft
0640-16250
Eva Eklund
0640-16251
Näringslivschef Anna-Karin Svedén
0640-16326
Idrottssamordnare Mårten Eneberg
0640-16329
Skolledare Ingrid Jonasson
0640 167 42
Enhetschef Öppna enheten Susanne F Carlsson
0640-16296
Behandlare Öppna enheten Mona Jacobsson
0640-16871
Verksamhetschef skola Sanna Palomaa

Verksamhetschef förskola/fritidshem Elisabeth Englund

Enhetschef Susanne F Carlsson
0640-16296
Familjebehandlare Mona Jacobsson
0640-16871
Enhetschef Solbacka Martina Wesmander
0640-165 61
Bitr.verksamhetschef Ann-Marie Ågran
0640-165 21
Skolledare Ingrid Jonasson

Biträdande verksamhetschef Ann-Marie Ågran
0640-16521
Verksamhetschef Monica Göransson
0640-16520
Verksamhetschef grundskola Sanna Palomaa
0640 161 64
Verksamhetschef förskola Elisabeth Englund
0640 161 66
Enhetschef Anneli Knudsen
070-3991596
Rektor/förskolechef Per-Olof Mars
0640-17204
Mats Jonsson
0640-16501
Enhetschef Martina Wesmander
0640-16561
Bitr. verksamhetschef Ann-Marie Ågran
0640-16521
Enhetschef Jonathan Roth
064016508
Bygg- och miljöavdelningschef Sara Anselmby
064016106
Förskolechef Tåve Leithe
0640161222
Verksamhetschef plan- och fastighetsavdelningen Tomas Nilsson
064016454
Stadsarkitekt Anne Dahlgren
064016425
Förskolechef Tåve Leithe
064016222
Förskolechef Anna Rosén
064016957
Gruppledare, distriktssköterska Maria Espemo
064016549
Verksamhetschef Hälsa och sjukvård Sara Comén
064016314
Gruppledare, leg sjuksköterska Veronica Molander
064016585
Krokoms Bemanningspool Jenny Granberg
064016309
Gruppledare Ssk Veronica Molander
064016536
Gruppledare Dsk Maria Espemo
064016549
Krokoms Bemanningspool Gudrun Olofsson
064016315
Förvaltningschef Birgitta Lundgren
064016161
Gudrun Olofsson
064016315
Jenny Granberg
064016309
Förskolechef Ingrid Jonasson
064016742
Rektor Per-Olov Mars
064016704
Kansli-, bygg- och miljöchef Sara Anselmby
064016106
Enhetschef Mats Jonsson
0640 165 01
Verksamhetschef Skola Sanna Palomaa
064016161
Verksamhetschef Förskola och Fritidshem Elisabeth Englund
064016166
Enhetschef Hällebo Anita Ivansson
064016581
Enhetschef Blomstergården Elisabet Englund
064016530
Enhetschef Blomstergården Maud Ericsson
064016269
Rektor Kristina Forslund
064016722
Förskolechef Camilla Backman
064016211
Verksamhetschef Lena Träskvik
0640 163 93 070-659 93 68
Enhetschef kost Rose-Marie Andersson
0640 16964 070-3136135
Enhetschef kost Tomas Dahlén
0640 16469 070-5859996
Rektor Kristina Forslund
064016722

Sammanfattning

  • Arbetsplats: KROKOMS KOMMUN KROKOM
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Besöksadress

Offerdalsvägen 8
None

Postadress

None
KROKOM, 83580

Liknande jobb


Lärare i SO/Svenska år 4-6 100% Augusti 2016

31 May 2016

14 November 2016

20 September 2016