Lektor i dans med inriktning mot samtida dans och koreografi

Arbetsbeskrivning

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad på Institutionen för dans. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-dans

Välkommen att söka anställning som lektor i dans med inriktning mot samtida dans och koreografi
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning inom ämnet samtida dans och koreografi. Du kommer att arbeta med undervisning och handledning först och främst på kandidatnivå men det kan också förekomma på mastersnivå. Du kommer även arbeta med att utveckla befintliga och nya kurser inom program.

Som lektor måste du ha både bred konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår även kursadministration, medverkan i institutionens utvecklingsarbete samt samverkan såväl internt som externt. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. Du ska ha ett kritiskt förhållningssätt till existerande normer och kanon som definierar området samtida dans och koreografi och kunskap inom det vidgade samtida dansfältet. Du förväntas arbeta experimenterande, konstruktivt ifrågasättande i relation till konstens närvaro inom samhällskontexter. Du förväntas stödja studenters utveckling och artikulation av en aktiv, hållbar konstnärlig praktik. I dina arbetsuppgifter ingår också att du:


• Planerar, utvecklar och undervisar i samtida dans, koreografi och konstnärliga metoder och processer.
• Handleder studenter i självständiga arbeten.
• Jobbar administrativt med uppgifter såsom schemaläggning, kvalitetssäkringsarbete, koordinering, studentkontakt.
• Bidrar till att utbildningen och undervisningen har en god forskningsanknytning.
• Aktivt medverkar till utvecklingen inom dans som ett kunskaps- och forskningsområde vid högskolan och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
• Driver institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
• Aktivt arbetar för en vidgad norm inom det samtida dansfältet.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området samtida dans och koreografi. Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning i samtida dans och koreografi på hög nivå och som har en gedigen konstnärlig praktik.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har erfarenhet av konstnärlig praktik inom dans med inriktning mot samtida dans och koreografi. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:


• Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning samtida dans och koreografi visad genom aktiv konstnärlig praktik samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärlig forskning på hög nivå.
• Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utanför högskolan.
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning i dans på hög nivå.
• Visad kunskap inom ett vidgat samtida dansfält.
• Kunskaper och kritiskt förhållningssätt till existerande normer och kanon inom det aktuella området.
• Dokumenterat god samarbetsförmåga.
• Internationell kunskap, perspektiv och kontaktnätverk.
• Goda engelskkunskaper. Erfarenhet av att undervisa på engelska.

Meriterande


• Kännedom om och erfarenhet av högskoleutbildning.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

SKH vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser gärna sökande med erfarenhet av olika kulturer och olika sammanhang.

Om anställningen
Anställningens omfattning är 50 procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2022-06-13!

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Se vidare på vår karriärsida under relevant annons: https://web103.reachmee.com/ext/I022/2008/main?site=7&validator=803f3d91c564758628d4185e05e64599〈=SE

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Stafbom, chef utbildningsadministrativa avd
08 - 494 00 289
Olof Halldin, bibliotekschef
08-494 00 531
Personalhandläggare Martin Arleskär
0849400808 0769400808
Forskningsledare Rolf Hughes
08 - 494 00 311
Jan-Erik Sahlberg, avdelningschef
08 - 494 00 296
Martin Arleskär, personalhandläggare
08 - 494 00 808
Maria Hedman Hvitfeldt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08 - 494 00 821
Maria Hedman Hvitfeldt prefekt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08-494 00 821

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms konstnärliga högskola
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 maj 2022
  • Ansök senast: 13 juni 2022

Besöksadress

Box 24045
None

Postadress

Box 24045
Stockholm, 10450

Liknande jobb


Universitetslektor i Material och tillverkning - gjutteknik

Universitetslektor i Material och tillverkning - gjutteknik

29 juni 2022

Universitetslektor i Material och tillverkning - legeringsdesign

Universitetslektor i Material och tillverkning - legeringsdesign

29 juni 2022

Biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap

Biträdande universitetslektor i litteraturvetenskap

29 juni 2022

Associate senior lecturer in industrial work-integrated learning

Associate senior lecturer in industrial work-integrated learning

29 juni 2022