Lektor i genusvetenskap, tidsbegränsad

Lektor i genusvetenskap, tidsbegränsad

Arbetsbeskrivning

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.


Ämnet genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Ämnet har en stark tradition av feministisk pedagogik, samt forskning om bland annat politik och sociala rörelser, intersektionalitet, genushistoria, transnationell feminism och digitala medier. Utbildningen i genusvetenskap omfattar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ämnet samverkar med lärarutbildningen, som har en interkulturell profil och även med andra professionsutbildningar. 

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår undervisning inom genusvetenskaplig utbildning på främst grundnivå samt inom lärarutbildningens program. Undervisningen genomförs på campus och på distans. Även handledning kan ingå, samt deltagande i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete. I anställningen som lektor ingår samverkan med lärarutbildningen. Undervisning bedrivs främst på svenska, men undervisning på engelska kan ingå. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet 
Behörig att anställas som lektor i genusvetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap, eller ett annat för anställningen relevant ämne, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och engelska. 

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande. 

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet viktas lika. 

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade. 


• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning i genusvetenskap
• Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildningen
• Skicklighet i nätbaserad undervisning  
• Skicklighet i kursansvar
• God initiativ- och samarbetsförmåga 
• Administrativ skicklighet

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning. 

Anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning om 50 – 70 % med varaktighet 6 månader. Tillträde 1 juli 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är 2023-05-09. 

Ytterligare upplysningar 
Katarina Mattsson, avdelningsföreståndare, katarina.mattsson@sh.se 
Helena Hill, ämnessamordnare, helena.hill@sh.se 
Elina Nylander, HR-generalist, elina.nylander@sh.se 


Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertörns Högskola
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 april 2023
  • Ansök senast: 9 maj 2023

Liknande jobb


Universitetslektor i ryska (vikariat)

Universitetslektor i ryska (vikariat)

29 maj 2024

29 maj 2024

28 maj 2024