Lektor i mammaliecellbaserad bioprocessteknologi

Lektor i mammaliecellbaserad bioprocessteknologi

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Ämnesområde
Mammaliecellbaserad bioprocessteknologi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet innefattar odlingsteknologi, med fokus på bioreaktorer, perfusionskulturer med hög celldensitet, processkontroll, cellfysiologi och produktbildningskarakteristik i olika mammaliecellinjer, inklusive humana cellinjer. Tyngdpunkten ligger på tillämpningsinspirerad vetenskaplig processutveckling som syftar till processintensifiering, övergång till kontinuerliga bioprocesser och/eller användning av flexibla produktionssystem för att förbättra ekonomi, hållbarhet, produktkvalitet, skalbarhet och tid till marknad för nya produkter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar ledning av en självständig forskargrupp inriktad mot mammaliecellbaserade bioprocesser som kan samarbeta med och komplettera pågående verksamhet vid institutionen för industriell bioteknologi och andra institutioner på CBH-skolan och KTH.  Detta innefattar att initiering av nya forskningsprojekt, sökande och erhållande av extern finansiering, start och drift av akademiska samarbeten och industrisamarbeten, handledning av unga forskare på master-, doktorand- och postdoktornivå, ekonomisk administration och arbete för en säker, stimulerande och hälsosam arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifterna innefattar även undervisning, inkluderande koordinering, undervisning och/eller utveckling av viktiga kurser om mammaliecellbaserade bioprocesser på KTH:s civilingenjörsprogram i bioteknik. Lektorn förväntas även handleda masterstudenter i deras examensarbeten.

Arbetsuppgifterna innefattar slutligen projektledning och presentation av ämnesområdet, KTH, CBH-skolan, institutionen för industriell bioteknologi och/eller forskningspresentationer för allmänheten, samarbetsparter inom akademi och industri, samt (inter)nationella nätverk.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har
- vetenskaplig skicklighet och ledarskapsskicklighet inom ämnesområdet, med en demonstrerad förmåga att vara aktiv inom, eller nära, den internationella forskningsfronten inom ämnesområdet. Erfarenhet från forskning på hög vetenskaplig nivå inom industrin kan vara lika relevant som forskning utförd inom akademin.
- förmåga att erhålla extern finansiering, starta upp och driva samarbeten med industrin, samt informera om forskning och utvecklingsarbete till näringsliv och samhälle.
- en bred insikt i närliggande ämnesområden och förmåga till multidisciplinära samarbeten.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, vilket inkluderar demonstrerad undervisning av hög kvalitet, och av betydande volym, på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.
- samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet nödvändig för att leda en självständig forskargrupp, vilket inkluderar arbetsmiljöarbete, personalarbete, ekonomisk administration och projektadministration.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan
Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kungliga Tekniska högskolan
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 oktober 2020
  • Ansök senast: 13 november 2020

Liknande jobb


Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

29 oktober 2020

Universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling

29 oktober 2020