Leveransledare med erfarenhet av systemutveckling och- förvaltning, Stoc...

Leveransledare med erfarenhet av systemutveckling och- förvaltning, Stoc...

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm

- Uppdragslängd: Ca. 12 månader

- Uppdragsstart: Enligt ök.

- Sista ansökningsdagen: ansök snarast

- Omfattning: 100%

- OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.

Arbetsbeskrivning
Leveransledarrollen består av två ”hattar” där den enda delen handlar om säkerställa leveransteamets arbete med nyutveckling, tekniskt tvingande- samt livscykelaktiviteter enligt fastställda metoder, processer och prioritering. Den andra om att leda specifika utvecklingsinitiativ.

Arbetsuppgifter:

- Leda, coacha och följa upp leveransteamets arbete samt säkerställa att viktiga tjänster och aktiviteter genomförs.

- Löpande styrning och uppföljning av leverans samt budget och prognos kopplat till detta.

- Arbeta med ständiga förbättringar i arbetsprocesser som gynnar stabila IT-stöd.

- Dimensionering och äskande av resurser och kompetensbehov i samråd med leveransområdesledare och vår bemanningsfunktion.

- Tillsammans med övriga i ledningen inom området leda och coacha medarbetare.

I rollen Initiativledare har du det övergripande ansvaret för att leda utvecklingsinitiativ. Du ansvarar för, planerar och leder genomförandet tillsammans med ditt team. Beroenden finns ofta till andra systemområden och du ansvarar även för att planera och koordinera genomförandet i samverkan med dessa.

Övriga arbetsuppgifter:

- Upprätta beslutsunderlag (estimering, planering, riskanalys mm)

- Organisera och bemanna initiativet i samråd med leveransledare, beställare och vår bemanningsfunktion.

- Planera, ansvara för, leda och följa upp initiativet inom beslutade tids- och budgetramar.

- Genomföra uppföljning och statusrapportering enligt myndighetens riktlinjer.

- Koordinera arbetet, inom ett eller flera Leveransområden.

- Vara kontaktyta för initiativets olika intressenter.

- Ansvara för att nå förväntat resultat.

- Etablera förvaltning vid nyutveclklat systemstöd.

I leveransledarrollen är du nära ditt team och du tar även ansvar för trivsel och att ditt team får rätt förutsättningar för att både förvalta och genomföra den utveckling som beslutas. Medlemmar i teamet finns i Stockholmsregionen men några även på andra orter i Sverige.

Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Minst 3 års erfarenhet som leveransledare för ett eller flera team som arbetar med systemutveckling OCH systemförvaltning.

- Minst 5 års erfarenhet av projektledning i systemutvecklingsprojekt med beroenden och komplexitet. Projekten ska vara av karaktären nyutveckling av it-system.

- Under de senaste 5-8 åren ha agerat i rollerna som beskrivs ovan.

- Minst 2 års erfarenhet av att leda agilt utvecklingsarbete.

- Erfarenhet av projekt med nära samverkan mellan it och verksamhet.

- Erfarenhet av att ha drivit projekt genom alla dess faser från förstudie till införande.

- Erfarenhet av att leda och coacha medarbetare i en IT organisation.

- Erfarenhet av att arbeta strukturerat med uppföljning, analys och åtgärd.

- Erfarenhet av olika agila metoder och ramverk såsom SAFE och Scrum.

Kompetens:

- Eftergymnasial utbildning inom data/it eller motsvarande kompetens.

- Dokumenterad god ledarförmåga (tillitsbaserat och situationsanpassat ledarskap).

- Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med intressenter av olika slag.

- God analytisk förmåga.

- Förmåga att arbeta strukturerat.

- Förmåga att se helheten.

- Förstå drivkrafter och behov i verksamheten.

Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Certifierad projektledare enligt IPMA eller likvärdig kompetens.

- Certifierad scrum master eller motsvarande kompetens.

Önskemål om personliga egenskaper:

- Driven och effektiv.

- Resultatorienterad.

- Uthållig.

- Prestigelös och ödmjuk.

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons

- I ansökan anger du ett kravställt timpris

- Lägg in ett CV på svenska i word-format

- Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas.

- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på det bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.

På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 6 februari 2023
  • Ansök senast: 9 februari 2023

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


29 mars 2023

Tech Lead

Tech Lead

29 mars 2023

SAP Project Manager

SAP Project Manager

29 mars 2023