Limnolog

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning: Sjölyftet. Ett projekt mellan Länsstyrelsen, kommuner och SMHI med syfte att kartlägga sjödjup m.m
Arbetet innebär att samla in och rapportera befintligt material om sjödjup m.m. från kommuner och länsstyrelsen, digitalisera dessa. Sätta upp en fix-punkt på land och pegelskala (mätsticka) i sjön samt avväga dem inbördes. Kartera/beskriva sjöns utlopp.

Kvalifikationer: Utbildning inom hydrologi eller annan naturvetenskaplig utbildning är önskvärd. Lätt för att kontakta andra människor, ordningssam, flexibel och ansvarsfull. Erfarenhet från administrativt arbete och gärna från fältarbete.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biolog till miljö- och hälsoenheten

Biolog till miljö- och hälsoenheten

9 april 2020

Vattenhandläggare till fiske- vattenvårdsenhet

30 september 2010

Doktorand i hydrologi om vattenproblem i Afrika

27 augusti 2018

Postdoktor i akvatisk ekologi

1 juni 2015