Logoped till Hällsboskolan, Mälarhöjden 80 %

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Verksamhetsområde specialskola omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor som är 10 till antalet och finns från Lund i söder till Umeå i norr. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en Hälso- och sjukvårdsenhet.

Hälso- och sjukvårdsenheten samlar all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på våra tio specialskolor. För närvarande är ca. 30 medarbetare anställda på enheten såsom skolpsykolog, logoped, skolläkare, skolsköterska och fysioterapeut. Merparten av medarbetarna är placerade i våra skolors elevhälsoteam vars arbete leds av respektive skolas rektor. Nu söker vi en logoped som ska vara placerad i Stockholm på Hällsboskolan Mälarhöjden. Hällsboskolan Mälarhöjden är en specialskola som vänder sig till yngre elever med grav språkstörning (förskoleklass - åk 2). I dagsläget har skolan ca 50 elever. Skolan är en äldre byskola som ligger i ett bostadsområde centralt i den fina miljön i Mälarhöjden. Elevantalet har ökat sedan start och därmed utnyttjas ytorna effektivt.


ARBETSUPPGIFTER
Som logoped vid Hällsboskolan Mälarhöjden ska du i din roll som logoped och tillsammans med andra professioner:

- arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att stötta eleverna i deras utveckling mot kunskapsmålen och följa elevernas språkutveckling. Detta görs genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där dina arbetsuppgifter t.ex. kan vara att medverka i screeningar gällande läs- och skriv och språkutveckling, genomföra handledning och utbildning för personal kopplad till språk och kommunikation, göra utredningar mm. Du kommer arbeta tätt med övriga i elevhälsoteamet, särskilt med Hällsboskolans specialpedagog och förstelärare.

- ingå i Hällsboskolans elevhälsoteam som leds av rektor och består bland annat av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, logoped, skolläkare och specialpedagog
- delta i skolans övriga utvecklingsarbete.
- Resor kan komma att ingå i arbetet.

Som en del av hälso- och sjukvårdsenheten kommer du ingå i ett yrkesnätverk med övriga logopeder inom specialskolan. Inom enheten arbetar vi bland annat med ett systematiskt kvalitetsarbete och vi utvecklar hela tiden våra professioner, dels inom våra yrkesgrupper dels tillsammans inom enheten.


KVALIFIKATIONER
Ska-krav
Legitimerad logoped

Du ska ha erfarenhet av logopediskt arbete i skola med barn i småskoleåldern, språkutredningar och goda kunskaper om språkstörning.

Det är meriterande om du har erfarenhet och intresse av:
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- flerspråkighet
- AKK
- Assisterande teknik
- att utveckla tvärdisciplinär verksamhet
- att hantera hälso- och sjukvårdsfrågor i en pedagogisk verksamhet
- ett nära samarbete med pedagoger
- att handleda och utbilda

Som person är du:
- kommunikativ
- samarbetsinriktad
- flexibel
- är du uppmärksam både elevens och omgivningens behov

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


30 september 2022

Logoped, Logopedimottagning

Logoped, Logopedimottagning

30 september 2022

29 september 2022