Lokalsamordnare

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola på hela Gotland. Dessutom har vi kulturskola och ett Science Center kallat Fenomenalen. Våra cirka 1600 medarbetare skapar grunden för ett livslångt lärande där alla ska ha möjlighet att lyckas.

En av förutsättningarna för en god undervisning är att vi har ändamålsenliga lokaler. För att uppnå detta behöver vi en god framförhållning och ett nära samarbete mellan lärare, förskolelärare, rektorer och vår hyresvärd.

Till Barn- och utbildningsförvaltningen söker vi nu en lokalsamordnare.

ARBETSUPPGIFTER
Lokalsamordnarens uppgift är att vara delaktig i den strategiska planering som säkerställer att våra lokaler alltid är ändamålsenliga och uppfyller de krav som verksamheterna ställer.

Ditt huvuduppdrag innebär att i samarbete med försörjningschef, rektorer/förskolechefer och vaktmästare, samt Regionens fastighetsförvaltare se till att behövliga ombyggnader och felanmälningar beställs och följs upp.

Du ska även ta fram erforderligt beslutsunderlag inför större ombyggnader och etableringar av nya skolor, samt inför avveckling av skolor.

I ditt uppdrag ingår också ett budgetansvar för både drift och investeringar samt fakturahantering och ekonomisk uppföljning.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en utbildning inom byggnadsteknik eller fastighetsförvaltning, alternativt annan högskoleutbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Kunskap om lokalers betydelse för pedagogiken i förskolan/skolan är viktig, därför ser vi erfarenhet av undervisning som meriterande. Likaså ser vi kunskaper i arbetsmiljö som en merit.

Vi söker dig som är kreativ och kan se smarta lösningar i befintliga lokaler för att möta de olika verksamheternas behov och du bör ha ett intresse för utveckling av metoder och arbetssätt inom våra förskole- och skollokaler.

Du bör vara strukturerad, serviceinriktad och ha ett genuint intresse av att samarbeta med andra då arbetet innebär många kontaktytor inom och utom organisationen.

Då det rör sig om olika verksamheter med olika förutsättningar, ställs stora krav på lyhördhet och förmåga att tänka brett och långsiktigt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ann-Chatrin Norrevik
0498-26 94 18
Bo Stenbom
0498-263369
Vikarieförmedlare Jane Wiman-Lithberg
0498-269913
PA-konsult Frida Hagberg
0498-263307
Tf Regiondirektör Per Lindskog
0498-269363, 0704-477243
HR-direktör Elisabeth Borg
0498-269328, 0736-420726
Förskolechef Birgitta Daun
0498-204182
Ekonomichef Elisabeth Österdahl
0498-269430
chef för grundskola Mats Hanell
0498-269803
chef för grundskola Mats Hanell
0498-26 98 03

Sammanfattning

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Intendent

31 juli 2010

Chef till intendenturenheten

10 december 2010

Fastighetsintendent

3 november 2010

INTENDENT/VAKTMÄSTARE

30 november 2010