Lön- och systemansvarig

Arbetsbeskrivning

Du har din organisatoriska hemvist på kommunledningskontoret som idag har 35 anställda. I Tibro kommun arbetar sammantaget ca 750 heltidsanställda. Kommunledningskontorets vision är att vara den självklara strategiska resursen för kommungemensam utveckling och service. Utifrån vår vision har fyra roller definierats. Dessa är att stödja politiken, ansvara för strategisk ledning, sköta central service och fungera som navet i samhällsutvecklingen. I den arbetsgrupp som du ingår finns idag tre löneassistenter och två personalsekreterare. Personalsekreterarna är anställda i social- respektive barn- och utbildningsförvaltningen. Därutöver pågår rekrytering av en personalchef. En ambition är att knyta personal- och ekonomiarbetet närmare varandra. Du kommer därför att tillsammans med redovisningsansvarig successivt utveckla och finna nya former för ett sådant arbetssätt. Arbetet kräver också ett positivt förhållningssätt till den demokratiska styrprocessen Rapporterar till:Personalchef ARBETS- OCH ARBETSPLATSUPPGIFTER Systemansvarig för vårt lönesystem IFS. Ansvara för att data som finns i systemet har rätt kvalitet och att systemets tabeller och parametrar är korrekt uppdaterade. Ansvarig för löneprocessen. Pensionshantering och sakkunnig i pensionsfrågor. Sakkunnig i avtalsförsäkringar. Kontakter med avtalsparter angående IFS. Aktiv rådgivning och samverkan med förvaltningarna inom verksamhetsområdet. Kunskap om gällande lagar och avtal. Utbildning i frågor som rör verksamhetsområdet. Samverkan med andra IT-system. Att tillsammans med övriga personal utveckla det personaladministrativa arbetet i kommunen. Ansvara för personalstatistik och analyser utveckla kunskapen om kopplingar mellan avtal, regler och lön. KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har lämplig akademisk utbildning (PA/Ekonomi/Systemvetenskap). Du förväntas ha arbetat med verksamhetssystem inom lönehantering några år. Det är viktigt att ha en god förmåga att skapa goda relationer med arbetskamrater, kommunens chefer på olika nivåer och övriga anställda. Personen vi söker är ansvarsfull, engagerad, noggrann och analytisk. Du är modig och kan finna nya lösningar och har en god pedagogisk förmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

Thomas Blomgren
0504-18225
Anders Larsson
0504-18000
Marie Yderland
0504-18000
Rektor Thomas Blomgren
0504-18225
Lärarnas Riksförbund Marie Kron
0504-18000
Lärarförbundet Els-Marie Lindholm
0504-18000
Facklig företrädare Claes Pettersson
0504-180 00
Rektor Ann-Helen Alexandersson
0504-18223
Lärarförbundet Marie Yderland
0504-18000
Lärarnas Riksförbund Anders Larsson
0504-18000

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Tibro kommun
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 19 januari 2007
  • Ansök senast: 16 februari 2007

Besöksadress

Centrumgatan 54380 Tibro
None

Postadress

Centrumgatan
Tibro, 54380

Liknande jobb


Teknisk säljare till Snowtech

8 november 2010

Arbetsledare till JM

9 november 2010

8 november 2010

Bemanningsansvarig

9 november 2010