Lyft, olika tjänster

Arbetsbeskrivning

1. Skanning och uppordning för samlingsgruppen
Personen förväntas ha erfarenhet av att arbeta med digitala bilder, gott ordningssinne samt förmåga att arbeta självständigt.

6 månader, antingen fördelat på en person 6 månader eller på två personer 3 månader vardera.

2. Vakta utställningar och introducera obokade grupper för receptionsgruppen
Personen förväntas ha erfarenhet av receptions- och/eller butiksarbete, ha musikaliska färdigheter samt god förmåga att uttrycka sig på svenska.

Totalt 3 månadsverken.

3. Vaktmästarsysslor och assistans med "marknad och kommunikation" för pedagog och utställningsgruppen.

Personerna förväntas vara allmänt händiga, ha någon erfarenhet av att arbeta med webb och digitala bilder samt förmåga att arbeta självständigt.
Exempel på sysslor: utställningsbyggnation, flytta och bära saker, rigga och rigga av i konsertsalen, klistra affischer m.m., enklare fotograferingsuppdrag av dokumentationskaraktär, bildbearbetning.

Två personer på 6 månader, dvs. totalt 12 månadsverken.

4. Föremålsregistrering av f.d. Teatermuseets samlingar i Gäddviken
Personen förväntas ha kunskaper i konst- och/eller teatervetenskap, gott ordningssinne samt förmåga att arbeta självständigt.
Totalt 6 månadsverken, antingen fördelat på en person 6 månader eller på två personer 3 månader vardera.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Statens Musiksamlingar
  • 3 platser
  • Heltid
  • Publicerat: 24 juni 2010
  • Ansök senast: 15 september 2010

Liknande jobb


Scanner-tekniker, deltid

Scanner-tekniker, deltid

8 maj 2020

Lyft, olika tjänster

22 april 2010

IT-kunnig personal

14 juni 2010

25 mars 2010