Lyft-praktik: Nutritionist eller kemist

Arbetsbeskrivning

Toxikologiska enheten.
Uppdrag: Att på engelska skriva det första utkastet till ett dokument ämnat för OECDs arbetsgrupp "Task Force for the Safety of Novel Foods and Feeds". Dokumentet skall behandla innehållet av näringsämnen och andra bioaktiva ämnen i odlad svamp av typen ostronskivling (Pleurotus-arter). Dessa svampar är jämte den odlade champinjonen de vanligaste svamparna i våra butiker. Med näringsämnen avses proximater (torrvikt, samt mängden protein, kolhydrater, fett, totalfiber och aska(mineraler)), sammansättningen av olika aminosyror, fettsyror, fiberfraktioner, socker och sockeralkoholer, vitaminer och mineraler. Med bioaktiva ämnen menas framför allt anti-nutritionella ämnen som till exempel lektiner och fytinsyra, men även eventuella naturligt förekommande gifter (osannolikt i denna svamp), eller hälsobefrämjande komponenter (t. ex. glukaner som anses skydda mot utvecklingen av cancer).

Det producerade underlagsdokumentet skall presenteras som ett potentiellt nytt dokument vid "Task Force" möte i Paris, maj 2011. Dokumentet färdigställs på OECD-nivå av medlemsstaterna i organisationen, sannolikt under ledning av Sverige och Sydkorea (en av världens största producenter av ostronskivling).

Arbetsmetoden är att i den vetenskapliga litteraturen identifiera artiklar som behandlar vad dokumentet syftar att beskriva. Identifierad litteratur granskas sedan med ett kritiskt öga med avseende på försöksdesign och kvalitet på genomförda undersökningar så att endast resultaten från goda studier kommer att används vid beskrivningen av ostronskivlingens naturliga variation i sammansättning.

Lämplig bakgrund: Nutritionist, medicinsk näringsexpert eller kemist med kunskap att analysera en eller flera av de komponenter som nämnts ovan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Livsmedelsverket
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 3 september 2010
  • Ansök senast: 31 december 2010

Besöksadress

Hamnesplanaden
None

Postadress

Box 622
UPPSALA, 75126

Liknande jobb


Säljare inom hälsa till BioReal Sweden AB

16 april 2010

Sjuksköterksa med utveckling & samordningsansvar

3 juli 2009

Medarbetare

29 oktober 2009

Nutritionsassistent till Dietistenheten i Hudiksvall

Nutritionsassistent till Dietistenheten i Hudiksvall

5 mars 2020