Lyft:Miljöenheten, Attitydundersökning

Arbetsbeskrivning

Genomföra en attitydundersökning om markavvattningsföretag i länet. Kan/bör samordnas med föregående projekt.
Samhällsvetenskaplig utbildning/pedagogisk utbildning.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Projektledare vattenåtgärder

21 oktober 2020

Miljökonsult

20 oktober 2020