Lyft:Miljöenheten, Inventering av dammar.

Arbetsbeskrivning

Slutföra inventering av länets dammar genom platsbesök samt digitalisering av vattendomar.
Naturvetenskaplig utbildning, viss GIS kunskap krävs.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


21 oktober 2020

21 oktober 2020

Projektledare vattenåtgärder

21 oktober 2020

Miljökonsult

20 oktober 2020