Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, inventering

Arbetsbeskrivning

Inventering av nyanmälda fornlämningar, anmäla nya objekt till Riksantikvarieämbetets digitala register

Arkeolog med inventeringsvana, en med platsledarkompetens. GIS-kunskap. Körkort. Noggrann och självständig

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Arkeologihandläggare

15 april 2021

14 april 2021

Fältarkeologer för 2021 års säsong

Fältarkeologer för 2021 års säsong

12 april 2021

Arkeologer till fältsäsongen 2021

Arkeologer till fältsäsongen 2021

12 mars 2021