Lyft:Samhällsbyggnadsenheten, samhällsekonom

Arbetsbeskrivning

Metod för samhällsekonomisk analys av kostnad/nytta med anpassningsåtgärder pga ett förändrat klimat

Akademisk utbildning gärna inom samhällsekonomi. Förmåga att uttrycka sig i text och arbeta självständigt.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


1 april 2021

Förhandlare Sundsvall

Förhandlare Sundsvall

10 februari 2021

22 december 2020