Magelungsskolan söker kollegial lärare till åk 3

Magelungsskolan söker kollegial lärare till åk 3

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
•Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
•Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
•Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
•Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

På Magelungsskolan höjs resultaten för varje år, eleverna känner studiero och trygghet. Tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö vilket visar sig i vårt höga resultat i medarbetarenkäten. Vi har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete på skolan som genomsyrar verksamheten och som handlar om att återkommande följa upp verksamheten för att kunna utveckla och förbättra den. På Magelungsskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor. Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar.

Magelungsskolan fokuserar på ett pedagogiskt utvecklingsarbete där vi detta läsår satsar på Singapore Math för skolans alla elever, att stärka det språkutvecklande arbetssättet samt skolgemensamt utveckla arbetet med trygghet och studiero kopplat till ett digitalt utvecklingsarbete. Vi gör detta kollegialt och det leds av skolans tre förstelärare. Skolan har under hösten avslutat ett tre år deltagande i ett forskningsprojekt kring programmering i samarbete med Ifous vilket bla lett till att även programmering ligger inom ramen för det kollegiala utvecklingsarbetet bland lärarna. Värdegrundsarbetet har en viktig roll på skolan och vi arbetar återkommande med den tillsammans med eleverna.

Vi har idag över 90% legitimerade och behöriga lärare samt förstelärare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med skolledningen. På skolan arbetar ett femtiotal medarbetare, alla med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt. För oss är teamarbete över gränserna en självklarhet för att uppnå goda gemensamma resultat. Skolan är en F-6-skola med ca 300 elever, två klasser i varje årskurs.

Skolan ligger i fina omgivande miljöer och med en skolgård som inbjuder till varierad utevistelse för rörelse. Klassrummen är moderna och nyrenoverade och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Vi har ett mediotek och god tillgång till läsplattor. Skolan nås lätt genom goda kommunikationer som pendeltåg och tunnelbana.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en legitimerad och behörig lärare för undervisning i ett flerlärarsystem för initialt åk 3 läsåret 20/21. I ditt uppdrag hos oss ingår att planera, genomföra, följa upp och att utveckla undervisningen för att säkerställa ett kvalitativt lärande för eleverna utifrån våra styrdokument. Mentorskap ingår i uppdraget. I årskurs 1–3 har vi ett flerlärarsystem som är under uppbyggnad och utveckling med målet att skapa optimala inlärningsmöjligheter i tidiga ålder. Det innebär ansvar för olika ämnen samt förväntningar på en nära samplanering och utveckling av undervisningen både på en övergripande och metodnivå utifrån elevernas resultat. Du arbetar tillsammans med legitimerade och erfarna lärare. Flerlärarsystemt innebär tre lärare på två klasser inom årskursen. Som pedagog på Magelungsskolan arbetar du medvetet med alla elevers behov som central utgångspunkt vid planering och utförande av undervisningen. Du ingår i ett välfungerande LÄRteam bestående av lärarkollegor som har regelbundna träffar för utvecklings- och organisationsfrågor. Kollegialt lärande och samarbete ser vi som självklarheter.

Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med bred behörighet för årskurs 1–3. Du har behörighet i SV, MA, samt antingen NO- ämnena eller SO- ämnena. Det är meriterande om du har behörighet även i EN och SVA samt om du har behörighet för åk 1–6.

Du har god svenska i tal och skrift. Som kollega på Magelungsskolan är du engagerad och har lätt för att samarbeta. Du har strategier för ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmåga att skapa en trygg varierad inlärningsmiljö som präglas av hög kvalitet, studiero och lust till lärande. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar för att ta sig an kunskaper och är väl förtrogen med att arbeta med extra anpassningar och språkutvecklande strategier. Du har förståelse för uppdraget och goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare. Du är förtrogen med skolans styrdokument samt har förmågan att kunna omsätta dem i praktiken på ett tydligt sätt. Du har ett intresse för dina ämnen och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper. Du är van vid att använda digitala verktyg och är utvecklingsbenägen inom det området. Du är en trygg och stabil person som har god självinsikt och är lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrigt
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningsperioden har gått ut. Vi följer riktlinjer för pandemin och gör vårt bästa i att säkerställa att rekryteringen blir Covid-anpassad.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


11 maj 2021

Klasslärare årskurs 3

Klasslärare årskurs 3

11 maj 2021

Lärare 100%

11 maj 2021